Изчисляват колко струва на икономиката загубата на производителност заради употреба на вещества

Изчисляват колко струва на икономиката загубата на производителност заради употреба на вещества

Употребата на вещества е струвала на канадската икономика 49,1 милиарда долара през 2020 г. Това е скок от повече от 11 милиарда долара между 2007 г. и 2020 г. или близо 12% в разходите на човек. Последните налични данни са част от доклада Canadian Use Costs and Harms (CSUCH) 2007-2020, публикуван от Канадския център за употреба на вещества и пристрастяване (CCSA) в партньорство с Канадския институт за изследване на употребата на вещества към Университета на Виктория (CISUR). Само загубата на производителност е струвала 22,4 милиарда долара или 589 долара на човек през 2020 г. Това включва стойността на загубената работа поради преждевременна смърт и дългосрочна и краткосрочна нетрудоспособност.„Фактът, че загубата на производителност е водещата категория разходи, показва, че употребата на вещества не е само проблем на здравеопазването“, казва д-р Адам Шерк, учен в CISUR и изследовател в проучването. „Работодателите могат да подкрепят служителите си, като разработят подкрепящи политики за употребата на вещества и инвестират в програми за превенция, намаляване на...
Read More