ПРЕВАНТИВНО - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ ПЛЕВЕН
не ти казваме как да живееш
но винаги има и светла страна
не се отказвай от помощ
по-лесно е, отколкото мислиш

ОбСНВ

ПИЦ, Плевен

Контакти