Превантивно-информационен център по зависимости, Плевенmap
Плевен 5800, бул. „Русе“ № 1, ет.4, стаи: 11, 14, 19
/Сградата на стоматологията/
Тел.: 064/ 82 62 25      Моб. 0878 377 812;  0879 911 072
Е-поща:obsnvpic@gmail.com

Общински съвет по наркотични вещества – Плевен
Председател: Моб. 088 774 9660
Е-поща:lik@mbox.digsys.bg