Превантивно-информационен център по зависимости, Плевенmap
Адрес: Плевен 5800, бул. „Русе“ № 1, ет.4, стая 14
/Сградата на стоматологията/
Тел.:064/ 82 62 25                     Моб. 0878 377 812
Е-поща:vminkov@abv.bg

Общински съвет по наркотични вещества – Плевен
Председател: тел. 064/84 81 63
Е-поща:lik@mbox.digsys.bg