Полска визита в Плевен

Полска визита в Плевен

Част от екипа на ОбСНВ и ПИЦ - Плевен бе домакин на полезна работна среща с колеги от Градския център за социални грижи в Плоцк - побратименият на Плевен полски град.Споделяне на конкретен опит в предоставянето на услуги, общи проблеми и предизвикателства обсъдиха експерти на двата екипа и началникът на отдел "Здравеопзване и социални грижи" в Община Плевен д-р Елза Пачева. Потенциални възможности за партньорство договориха председателят на ОбСНВ Катя Божикова и заместник директорът на полския център Cezary Dusio. ...
Read More
26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата с наркотици и незаконния трафик

26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата с наркотици и незаконния трафик

hМеждународният ден за борба със злоупотребата с наркотици и незаконния трафик, известен още като "Световен ден на наркотиците", се отбелязва ежегодно на 26 юни. Темата на Световния ден на наркотиците 2019 е "Здраве за правосъдието. Правосъдие за здравето". Тази година темата подчертава, че правосъдието и здравето са две страни на една и съща монета, когато става въпрос за справяне с проблемите с наркотиците. Ефективните отговори на световния проблем с наркотиците изискват приобщаващи и отговорни институции на наказателното правосъдие, здравеопазването и социалните услуги да работят ръка за ръка, за да предоставят интегрирани решения, в съответствие с международните конвенции за контрол на наркотиците, задълженията за правата на човека и Целите за устойчиво развитие. ...
Read More
В Никопол се проведе среща, посветена на Международния ден за борба с наркоманиите и наркотрафика

В Никопол се проведе среща, посветена на Международния ден за борба с наркоманиите и наркотрафика

По повод предстоящия Международен ден за борба с наркоманиите и наркотрафика – 26 юни, в Никопол се проведе съвместна инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, РП Никопол, РС Никопол, РУ Никопол, ЦОП Никопол, СУ„Христо Ботев“, „НЧ Напредък 1871“ и Превантивно-информационния център по зависимости – Плевен. Искра Ангелова, секретар на МКБППМН откри срещата, като акцентира върху важността на проблема с употребата на наркотични вещества сред младите хора. Учениците от 7 до 11 клас изгледаха презентация за видовете наркотици и тяхното въздействие, представена от Зорница Георгиева, педагог в ЦОП Никопол. Г-жа Мария Георгиева, Административен ръководител – районен прокурор в РП Никопол и г-н Тодор Тихолов – съдия в РС Никопол запознаха присъстващите с наказателната отговорност, която носят тези, които произвеждат, притежават, разпространяват, употребяват и склоняват към употреба на психоактивни вещества. Споделиха примери от своята практика, свързани с употребата на наркотици от младите хора и със сериозните последици от това. В дискусията по темата се включи и Валентин...
Read More
Деца от Плевен с награди в конкурс за превенция на наркоманиите

Деца от Плевен с награди в конкурс за превенция на наркоманиите

Прекрасното стихотворение „Левски“ на Кристина Върбанова и рисунката на Деница Динкова от III „a“ клас на Основно училище „Васил Левски“ – Плевен са единствените наградени творби в област Плевен с поощрителни награди в Конкурса по превенция на наркоманиите 2018/2019 година в двете теми: „Моят любим национален герой“ и „Човекът – свободен и независим от наркотиците“. Конкурсът е организиран от Община Благоевград и Общински съвет по наркотични вещества – Благоевград....
Read More
Млади спортисти от Плевен залагат на каратето, като средство срещу агресията и зависимостите

Млади спортисти от Плевен залагат на каратето, като средство срещу агресията и зависимостите

Спортен клуб по карате „Спартак 14” стартира проект „Карате – срещу агресията и зависимостите”, одобрен от Експертна комисия към Министерството на младежта и спорта. Проектът е разработен като мярка за въздействие и промяна на поведенческите модели на младите хора, а именно - карате като средство за превенция срещу агресията и зависимостите у младите хора. Повече за него днес в пресклуба на БТА в Плевен разказа президентът на клуба Милена Кирниколова. Самото наименование на проекта говори, че поемаме една много сложна задача, която ще осъществим със съдействието на институции и младежи на възраст между 15 и 29 години, сподели Милена Кирниколова. Тя отбеляза, че в съвременното общество се наблюдава повишаване на рисковото поведение, свързано с прояви на неконтролирана агресия, както и уклон към зависимостите и пороците на улицата. Дълго време мислихме какъв е начинът да ангажираме младите с полезна дейност, като за пореден път стигнахме до извода, че това е спортът, защото той е една уникална превенция срещу тези пороци на обществото,...
Read More
Момчета от наркокомуна споделиха своите истории с ученици от Левски

Момчета от наркокомуна споделиха своите истории с ученици от Левски

Кога и защо се посяга към наркотиците? Има ли път назад? Защо, защо?… Въпроси, които учениците от шести и седми клас от ОУ „Максим Горки” – Левски задаваха и търсиха отговор с момчетата Людмил и Дани от сдружение „Рето – Надежда”, наркокомуна – София, информира педагогическият съветник Зоя Личева. Емоционална среща, на която двете момчета споделиха собствените си истории, живота си, както те го определят – преди и след наркотиците. И думите им, които докоснаха душата на всеки от присъствалите: „Сами правим своя избор в живота и носим лична отговорност за него. Не позволявайте да се превърнете в „щастливи” егоисти, за които единственото и най-важно нещо е дозата.” Дозата, която води към падение и силата, която води до спасение! И вярата, че изборът на нашите ученици ще е винаги добър и успешен! ...
Read More