Изложба по проект „Ангажирани днес – независими утре” подредиха в ЦУТНТ – Плевен

Изложба по проект „Ангажирани днес – независими утре” подредиха в ЦУТНТ – Плевен

Във връзка с приключване на дейностите по проект „Ангажирани днес – независими утре”, изпълняван от ЦПЛР – ЦУТНТ - Плевен и подкрепен от Община Плевен и Общински съвет по наркотични вещества – Плевен се проведе последната дейност – изложба „Профландия”. Бяха представени чрез фотографски, художествени и други арт изразни средства различни професии, представляващи интерес за участниците в проекта. Тази дейност ангажира и осмисля тяхното свободно време и допринася за личностното им развитие. Гости на събитието бяха представители на Община Плевен в лицето на г-жа Йонита Иванова – началник на отдел „Образование”, г-жа Мария Атанасова – експерт към отдел „Образование”, г-жа Виктория Иванова – експерт към отдел „Образование”. ...
Read More
Ученици от Плевен участваха в инициатива по проект „Ангажирани днес – независими утре“

Ученици от Плевен участваха в инициатива по проект „Ангажирани днес – независими утре“

Ученици от школите по интереси към Център за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦПЛР – ЦУТНТ) – Плевен, взеха участие в инициатива по проект „Ангажирани днес – независими утре“. Психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков проведе дискусия с учениците, която имаше за цел да ги запознае със съществуващите зависимости и последствията от тях. Проектът се реализира с подкрепата на Община Плевен и Общински съвет по наркотични вещества – Плевен. ...
Read More