Тенденциите от 2015 – наблюдаваме динамиката днес

Важна за нашата работа е статистиката, наблюдението на проведеното консултиране в Превантивния център в Плевен. Това дава не само "момента снимка" на състоянието, но е сериозен фактор в планиране на превантивната работа. С какво "влязохме" в 2016 година? Анализ на консултирането в ПИЦ - Плевен за 2015: В сравнение с миналата година се констатира известно увеличение на лицата потърсили консултация, употребяващи стимуланти. Броят на потърсилите помощ употребяващи стимуланти се доближава до броя на потърсилите помощ употребяващи марихуана.  Задържа се тенденцията за снижаване на възрастта граница при употребяващите По-голям е броя на лицата потърсили помощ, по „поведенчески проблеми” и риск от употреба на ПАВ, повечето консултации са инициирани от близки и родители на лицата. Увеличава се броят на лицата, злоупотребяващи и зависими към алкохол, потърсили помощ в ПИЦ. Запазва се тенденцията от миналата година за плавно повишаване бройката на зависимите жени към алкохол. Намаляване броят на хероинозависимите, потърсили помощ в ПИЦ. Констатира се завишаване броя на злоупотребяващите с наркотични вещества от ромската...
Read More

Новите психоактивни вещества – „дизайнерските“ обезглавяват моментално

Новите синтетични наркотици се "радват" на все по-голям интерес. Но те са сред най-опасните. Нещо, като правило неизвестно какво , във вид на смес за пушене, прах, хапче, кристалче, взето за 5-10 лева,  което си въобразяваш, че просто ей-така, за малко ще те развесели - може да те убие. Синтетичните дроги, бъркани с всякакви примеси, ставата най-големия кошмар дори на онези, от които се очаква да реагират и да "те върнат" - лекарите.  Както казват самите те: "Ако ми дойде с растителна дрога - знам какво да правя, знам как до го върна от оня свят дори. Но с този боклук, в който може да има всяко от стотици синтетични вещества - нямам полезен ход. Няма андидот, защото не знам какво срещу какво съм изправен..." Употребяващите ги чувстват голямо удоволствие и бодрост в течение на часове. Постепенно обаче водят до силна зависимост, последвана от непреодолими психически разстройства. Разликата между добре познатите наркотици – кокаин, амфетамини, марихуана – и тези нови синтетични наркотици...
Read More
Употреба на канабис сред учениците

Употреба на канабис сред учениците

Наблюдението на употребата на вещества сред учениците е важен източник на данни за актуалните форми на рисково поведение сред младите хора. В Европа проучването „Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици“ (ESPAD) предоставя данни за тенденциите във времето по отношение на употребата на вещества сред учениците на възраст между 15 и 16 години. Съгласно данните, събрани в рамките на последното издание на проучването, голямото мнозинство от случаите на употреба на незаконни наркотици в тази група се падат на канабиса, като 24 % от респондентите съобщават, че са употребявали наркотика някога през живота си. Стойностите на този показател варират от 5 % в Норвегия до 42 % в Чешката република. Разпространението на употребата на незаконни наркотици, различни от канабис, е много по-малко. В седемте държави, които са предоставили информация от национални училищни проучвания, проведени след проучването ESPAD, тенденциите относно разпространението на употребата на канабис сред учениците варират в значителни граници. Загриженост за употребяващите канабис Относително малка част от употребяващите канабис...
Read More

Обучения за професионалисти

Обученията, организирани и провеждани от ОбСНВ и ПИЦ-Плевен за професионалисти, ангажирани с темата за превенция на рискови фактори сред младите хора са част от постоянните ни работни програми. През първата половина на 2016г. бяха осъществени две такива: за поддържане и повишаване на капацитета на инспекторите от Детска педагогическа стая в районните управления на ОД на МВР - Плевен и здравните кадри от системата на общинските училища за превенция на употребата на наркотични вещества и тренинг за педагогическите съветници от образователната система на област Плевен. Първото такова бе специализирано надграждащо обучение за разпознаване на симптоматиката и работа с деца и млади хора, употребяващи и/ли злоупотребява с наркотични вещества.  Акцент в програмата бе темата „за и против легализирането на марихуаната – вреди и ползи”, причинната връзка между остри психози и употреба на ПАВ, рисковете пред младите хора от новата синтетична дрога. Гост - презентатори в обучението бяха консултанти на Министерство на здравеопазването и Националния съвет по наркотични вещества:  доц. Д-р Мая Стоименова –...
Read More

Превантивна програма сред рискови групи

В средата на 2016г. приключи последната няколкомесечна програма на ОбСНВ и ПИЦ-Плевен: „ВИЖ ИСТИНАТА!” – селективна превенция на употребата на наркотични вещества сред рискови групи”. В хода на реализацията и бяха обхванати над 70 момичета и момчета на възраст 13-19 години от три селища на област Плевен, включително и такива от специализирани институции и около 40 родители/настойници на млади хора в риск. Проведени бяха серия от  превантивни психологическо – консултативни  сесии,  водени от специалисти на ПИЦ – Плевен и ОБСНВ – Плевен, подпомагани от младежи доброволци – обучители на връстници. както и  подкрепящи  сесии за родители/настойници на млади хора с по-голям риск от употреба и злоупотреба с ПАВ. Искрена благодарност за поредната смислена работа на нашия екип доброволци - момичета и момчета, готови да посветят време и усилия на някой друг!...
Read More