Обучение на тема „Общуване“ проведе в Горна Митрополия психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков

Обучение на тема „Общуване“ проведе в Горна Митрополия психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков

Обучение на деца на тема „Общуване“, свързано със социалните умения на подрастващите, се проведе в село Горна Митрополия. Участие в него взеха ученици от пети до седми клас, а инициативата бе на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Долна Митрополия съвместно с Народно читалище „Искра – 1923“ – Горна Митрополия и Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен. Обучението бе част от летните занимания, организирани за местните младежи от читалището в Горна Митрополия. В рамките на обучението бяха обсъдени ситуации на рисково поведение, свързани с извършването на противообществени прояви, употреба на наркотици, а също така заедно с психолога от ПИЦ – Плевен Валентин Минков младите хора коментираха дългосрочните последствия от употребата на легални наркотични вещества. „Темата се оказа доста интересна за децата, като самите те повдигнаха много от въпросите за рисковото поведение, които ги вълнуват и се включиха с желание в ролевите игри. Представени бяха различни ситуации, в които те трябваше да направят избор как ще...
Read More
ПИЦ – Плевен проведе информационна среща в Ореховица

ПИЦ – Плевен проведе информационна среща в Ореховица

Информационна среща в село Ореховица, община Долна Митрополия, проведе екипът на Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен. Проявата бе инициирана от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Долна Митрополия, а любезен домакин бе местното Народно читалище „Отец Паисий – 1910“. Пред младежите от Ореховица психологът в ПИЦ – Плевен Валентин Минков говори по теми, свързани с употребата на алкохол, наркотици, стероиди и наргиле и зависимостите към тях. В информационната среща бе включена и прожекция на документален филм, както и дискусия, в рамките на която младите хора имаха възможността да зададат въпросите по темата, които ги вълнуват....
Read More