Обученията, организирани и провеждани от ОбСНВ и ПИЦ-Плевен за професионалисти, ангажирани с темата за превенция на рискови фактори сред младите хора са част от постоянните ни работни програми. През първата половина на 2016г. бяха осъществени две такива: за поддържане и повишаване на капацитета на инспекторите от Детска педагогическа стая в районните управления на ОД на МВР – Плевен и здравните кадри от системата на общинските училища за превенция на употребата на наркотични вещества и тренинг за педагогическите съветници от образователната система на област Плевен.

Първото такова бе специализирано надграждащо обучение за разпознаване на симптоматиката и работа с деца и млади хора, употребяващи и/ли злоупотребява с наркотични вещества.  Акцент в програмата бе темата „за и против легализирането на марихуаната – вреди и ползи”, причинната връзка между остри психози и употреба на ПАВ, рисковете пред младите хора от новата синтетична дрога. Гост – презентатори 01-tileв обучението бяха консултанти на Министерство на здравеопазването и Националния съвет по наркотични вещества:  доц. Д-р Мая Стоименова – Попова, психиатър, ръководител катедра „ Психиатрия и медицинска психология”, МУ – Плевен; д-р Петранка Чумпалова, асистент катедра „ Психиатрия и медицинска психология”, МУ – Плевен. Обучението се реализира с подкрепата на Министерство на здравеопазването, в рамките на „Програма за превенция употребата на наркотични вещества на местно ниво”, чрез Община Плевен.

Тренинг срещата с педагогическите съветници от училищата имаше за цел да обсъди и даде шанс за споделяне на опит, относно ефективни терапевтични подходи и интервенции за работа с подрастващите, като:

  • Кратки интервенции и Мотивационно интервюиране при подрастващи снисък и среден риск на вредна употреба; съобразени с възрастта;03
  • Краткосрочни терапии, Консултиране
  • Подходи, ориентирани към настоящето “тук и сега”
  • Ресурси и силни страни на младите хора – творчество, мрежа от хора, които ги подкрепят, собствените им умения да правят по добър начин едно или друго
  • Планиране на дейности за развитие на личността и уменията на подрастващите и младите да общуват, да се забавляват, да създават трайни приятелства
  • Интерактивни подходи
  • Груповите подходи с връстници са по-ефективни
  • Интервенциите са насочени не само към употребата на ПАВ, и към други важни за младите хора теми;
  • Работа с родителите, семейството или грижещите се възрастни за подрастващите