download4Списък на одобрените проекти, кандидатствали в СЕСИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ УЧИЛИЩНИ ИНИЦИАТИВИ НА ТЕМА:  “Превенция на зависимости сред децата и младите хора”, подкрепени от Община Плевен и Общински съвет  по наркотични вещества – Плевен:

  1. „Живей разумно и винаги ще има утре” – СУ „Стоян Заимов”, Плевен
  2. „Аз към свободен!” – ДФСГ „Интелект”, Плевен
  3. „Ние не пушим, не пием, не вземаме наркотици – бъди и ти един от нас!” – ОУ „Лазар Станев”, Плевен
  4. „Изложба на рисунки – кажи не на наркотиците” – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бръшляница
  5. „Има как – не на зависимостите” – ПГ „Захари Зограф”, Плевен
  6. „Спасение!” – МГ „Гео Милев”, Плевен
  7. „Превенция на зависимости” – ОУ „Хр. Ботев”, с. Пелишат
  8. „Да кажем не” – ОУ „Св. Климент Охридски”, Плевен

Благодарим на училищата за  активното участие в конкурсната сесия!

Всички училищни екипи могат да разчитат на съдействие, участие в  планираните проектни инициативи, консултиране и осигуряване на информационни и образователни материали от страна на ОбСНВ и ПИЦ – Плевен.