Четвъртата Национална конференция по токсикология се проведе в Плевен в началото на декември 2016. Неин организатор и doc_evgenia_barza6kaдомакин е Клиниката по токсикология към Университетската болница в Плевен.
Това е голямо признание за плевенските специалисти, които са част от петте токсикологични центрове в България. Клиниката в Плевен се ръководи от доц. д-р Евгения Бързашка.  Лектори на събитието ще бъдат водещите специалисти от страната. Бяха обсъдени медицински тежки случаи и прецеденти, ще бъдат изнесени лекции за новите тенденции и разработки в областта на токсикологията. 

Инфо портал „Плевен за Плевен“ отразява събитието / линк към публикация/