Културата на употреба на алкохол, на пиенето е древна колкото света. Няма нация, която да няма свои културологични особености, включително и такива, базирани на употребата на алкохол. Да не говорим за нашите земи, където от езическо, през тракийско време народът празнува Бога на виното. Защо, обаче, трябва да отчитаме, че без отношение и „култура“ на пиене, това „божествено занимание“ може да се превърне в проблем, особено за младите хора и децата?!

Няколко думи за умереното количество вино, например, което може да се изпие, без напиване и без вредни последици за организма. Виното, което може да се изпие без вредни последици за организма, зависи от много фактори. Ще се опитаме да ги изброим, като се опасяваме, че няма да успеем да посочим всички.

Факторите биват два вида – директни и индиректни.

Към директните спадат:

–  физическото, здравословно и психическо състояние на индивида-човек;

–  поводът за пиене;

–  мястото – обстановката, обществено или дискретно;

–  компанията, персонален състав;

–  качеството на виното;

–  количеството и вида на храната /мезето/;

–  възрастта;

–  полът;

–  начинът на пиене и продължителността.

Към индиректните могат да се посочат следните:

– познания /информираност/ относно състава на виното, ползата и вредата от него, начинът на пиене и т.н.;

–  културата, възпитанието и интелекта на консуматора;

–  склонност към алкохола и алкохолизма;

–  семейно, социално и обществено положение;

–  развито чувство за самоконтрол и отговорност за поведението и делата.

Трудно е да се определи кои фактори са доминиращи. Важно е, че всичките имат отношение и оказват влияние върху количеството вино, което може да се изпие без напиване и без вредни последици за здравословното състояние на организма и работоспособността.

Научно е доказано, че погълнатият от човека алкохол в количество грам на килограм живо тегло, изгаря за 24 часа без остатък и без вред­ни последици за организма. Следователно един средностатистически човек, със живо тегло 70-80 кг, може спокойно да изпие 70-80 гр. ал­кохол. Това количество алкохол се съдържа в един литър трапезно вино с алкохолно съдържание около 11 об%. От самосебеси се разбира, че това количество вино не бива да се изпие на един път, а на 2-3 пъти в продължение на 24 часа. Френската Медицинска Академия определя за безопасна доза 50 г. сто градусов алкохол, колкото се съдържа в 0,650 л вино. Според проф. Портман от медицинския факултет в Бордо /Франция/ дневната доза за земеделски работник е до литър и поло­вина, за индустриален – до литър и за чиновник една бутилка от 0,750 л. обикновено трапезно вино с алкохолно съдържание 10,5 об%.

От медицинска гледна точка, алкохолът е един активен медика­мент, който трябва правилно и внимателно да се дозира. Ако се цели съдоразширяващ ефект, както и успокояващ, той действа положително, когато е в ниска доза.

Дали си струва да поговорим с децата си за това? Дали си струва да ги възпитаме в култура на пиене, така че вече като пораснали хора, наистина да могат да се радват на плода на лозаря, без риск от нелепо алкохолно опиянение.