Инициатива „Родителски кръг“ стартираха на 1 март Превантивно-информационният център по зависимости и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Плевен. Целта е чрез нея да се помогне на родители, чийто деца са в риск от употреба на наркотични вещества или от извършване на противообществени прояви. Основните принципи на работа са доброволност, поверителност, уважение и приемане на мнението на другия, като към момента в групата са включени две двойки и още четирима родители, чийто деца са в юношеска възраст.

Тази идея се зароди преди две години във връзка с работата ни в Превантивно-информационния център, където основната ни роля е да помогнем на децата, но се оказа, че и родителите имат нужда от помощ, сподели психологът в ПИЦ – Плевен Валентин Минков. По думите му, родителите се намират в ситуация, в която не са подготвени за предизвикателствата, които ги очакват, а фокусът неслучайно е върху деца в юношеска възраст, той като именно тогава проблемите се изострят.

Защо кръг?

„Кръгът е основната форма на провеждане на подобен тип дейности – той дава равнопоставеност между хората. В случая, аз не съм лектор, който казва кое как трябва да се прави, а съм част от групата, като моята роля е да насочвам и подпомагам процеса и да провокирам хората да мислят“, обясни психологът. Той посочи, че идеята е да се работи чрез преживяване и намиране на решения за собствения проблем, като родителят споделя, а след това всички заедно търсят решенията за справяне с него. Минков отбеляза, че предимството на работа в подобен кръг е, че така хората разбират, че не са сами, а има и други с проблем, подобен на техния. Също така, колкото повече мнения има по един въпрос, толкова решението може да бъде по-пълно, допълни психологът.

Групата е отворена за нови членове, като желаещите да се включат могат да получат допълнителна информация на телефона на ПИЦ – Плевен 064/ 82 62 25 или на 0878 377 812 – Валентин Минков. Срещите са един път седмично – в сряда от 18 ч., на бул. „Русе“ № 1, ет.4, стая 14 – сградата на Стоматологията.