Общински съвет по наркотични вещества и Община – Плевен обявяват конкурс за УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА: “ Превенция на зависимости сред децата и младите хора”. Срокът за представяне е до 16.30ч. на 16.10.2017г.

Пълен пакет документи: обява, формуляр и придружително писмо можете да изтеглите от страницата на Община Плевен – ЛИНК!