На 23 октомври 2017 г. като част от пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург предстои дебат, а на следващия ден – вот по темата за ускорено забраняване на нови психоактивни вещества.

Актуализираните правила за обявяване на „законни стимуланти“ за незаконни и по-бързото им отстраняване от пазара ще бъдат обсъдени на пленарно заседание в понеделник и ще бъдат гласувани във вторник. Тези нови вещества могат да имат подобен ефект на хероин, кокаин и други незаконни наркотици.
Промените, вече договорени със Съвета, съкращават почти на половина крайните срокове за определяне на рисковете от нови психоактивни вещества (НПВ) като синтетичния опиоид фуранилфентанил. Както и при други незаконни наркотици, производството, разпространението и продажбата на най-опасните нови вещества от престъпни групировки може да бъде наказуемо с максимална присъда от най-малко десет години лишаване от свобода.
Бързи факти
Според Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН) новите психоактивни вещества са вещества, които не подлежат на проверки и могат да представляват заплаха за общественото здраве. Тяхното разпространение се увеличи бързо през последното десетилетие, възползвайки се от глобализацията и новите комуникационни технологии и често се продават открито в специализирани магазини и по интернет.