От 04.06 до 08.06 в ОУ „Свети Климент Охридски“ гр. Плевен се проведе съвместна дейност между педагогическия съветник в училището Ренета Хинтоларска и психолога от ПИЦ – Плевен Илиян Илиев. Психологът от ПИЦ – Плевен Илиян Илиев проведе беседи с учениците от VІ и VІІ клас на тема „Наркотични вещества. Въздействието на наркотичните вещества върху психиката и организма на подрастващите“. Дискутирано бе с учениците въздействието на марихуаната и екстазито върху психиката и как това се отразява на поведението.

Психологът от ПИЦ – Плевен Илиян Илиев разясни защо „тревата” се явява едно от най–опасните психоактивни вещества – над 90% от злоупотребяващите с различни наркотични вещества са започнали с марихуана. Учениците се запознаха с прякото въздействие на ПАВ върху мозъка и върху организма. Проявиха интерес да научат как въздействат енергийните напитки върху организма на тийнейджърите и вредата, която те могат да си причинят с употребата им.