През м. май 2018 в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС се проведе среща на националните координатори по наркотиците на страните-членки, организирана съвместно от министерствата на вътрешните работи и на здравеопазването, в който участва и Общински съвет по наркотични вещества – Плевен (ОбСНВ). С цел споделяне на актуална информация и опит на местно ниво и засилване на сътрудничеството между институциите, ОбСНВ – Плевен организира работен форум „Актуално за превенцията: предизвикателства пред намаляване на търсенето и предлагането, употребата и злоупотребата с нови психоактивни вещества”.

Събитието ще се проведе на 13 юни (сряда) 2018 г. от 13.30 ч. в зала „Гена Димитрова“ на Регионалната библиотека „Христо Смирненски” – Плевен. За участие в него са поканени представители на ОД на МВР – Плевен, като инспектори от Детска педагогическа стая или изпълняващи техни функции, патрулиращи, пътни полицаи, служители в РУ на област Плевен, които в пряката си работа имат отношение по темата; представители на образователната система, като педагогически съветници, училищни психолози; членовете на ОбСНВ – Плевен, представители на прокуратура, местна законодателна и изпълнителна власт, медии.

Презентатори в работната част са: Петьо Петков – инспектор в отдел „Противодействие на криминалната престъпност” на СДВР; Катя Божикова – участник от българска страна в работната среща на националните координатори по наркотиците в ЕС; специалисти в Превантивно-информационен център по зависимости – Плевен.

След общия презентационен панел на форума са предвидени професионални тренинг дискусии.