По повод Международния ден за борба с наркоманиите и наркотрафика – 26 юни, днес в Никопол се проведе съвместна инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, СУ „Христо Ботев“ и „НЧ Напредък 1871“. Участие взеха психологът Валентин Минков и Антоанета Мачева от Превантивно-информационния център по зависимости – Плевен. Бе организирана среща с ученици от горен курс и бяха раздадени информационни материали. В проявата бе включена прожекция на филм и дискусия на теми, свързани с вредата от употребата на психотропни вещества, предизвикателствата на живота и личния избор на всеки от нас.