От 22 до 24 юли в село Ягода, община Мъглиж, се проведе изнесено обучение на тема „Прояви на агресия сред учениците – предизвикателства пред учителите“ за педагогически кадри от град Левски. Проявата бе организирана и финансирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Левски, а обучители бяха психолозите от Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен Валентин Минков и Илиан Илиев. Участие в обучението взеха 23-ма млади педагози от СУ „Крум Попов“, ОУ „Максим Горки“, ДГ „Локомотив“ и ДГ „Слънце“.

Сред темите, които психолозите коментираха заедно с преподавателите, бяха превенция и кризисни интервенции на агресията, форми на агресията в училище и видове агресивно поведение „деца – деца“ и „учители – родители“, видовете конфликти и начините им на разрешаване. Пред педагозите специалистите от ПИЦ – Плевен се спряха и на проблемите със справянето със стреса в образователната среда, както и на неговите симптоми, а също така бяха подготвили различни ролеви игри. В края на обучението всеки от учителите получи сертификат за участието си.

Участниците в обучението бяха изключително активни и демонстрираха огромно желание да работят и да се развиват в тази професия, коментираха психолозите от ПИЦ – Плевен.