Продължават дейностите по проекта на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) – Левски, съвместно с Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен, за превенция на рисковото поведение, употреба на наркотични вещества и развитие на социални умения при ученици от първи до пети клас. На 4 септември в ЦНСТ – Левски бе организирано обучение на учители от СУ „Крум Попов“, ОУ „Максим Горки“, а също така на педагози от ЦНСТ – Левски и ЦОП – Левски. Участие взеха 25 преподаватели, а обучител бе психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков. Темата бе „Въведение в методиката за превенция на рисково поведение при учениците от 1 до 5 клас“. Целта на обучението беше педагозите да се запознаят с методиката, като в своите учебни заведения те ще трябва да реализират проекти за работа с ученици от първи до пети клас.

На учителите бе дадена възможност да адаптират методиката, спрямо особеностите на децата и да направят собствена програма на базата на информацията. Планираме провеждането на интервизия през октомври и ноември, за да можем да намерим общ език и да подпомогнем процеса, сподели психологът Валентин Минков. Той отбеляза, че целта е да се развият социални умения у децата и те да се научат да отстояват груповия натиск, както и да формират нагласа за неупотреба на наркотични вещества и развитие на емоционалната интелигентност.

Реализацията на проекта през този месец продължи с активности, в които участие взеха 20 ученици – неформални лидери, от шести клас. Целта на обучението, проведено на 13 и 14 септември в Шипково, бе младите хора да се запознаят с подхода „Връстници обучават връстници“, както и с видовете наркотични вещества. Учениците бяха придружени от представители на четири училища на територията на община Левски – СУ „Крум Попов“, ОУ „Максим Горки“, ОУ „Неофит Рилски“ – Обнова и ОУ „Христо Ботев“ – Асеновци, както и от Петя Чолакова – главен експерт в Отдел ”Образование, култура и спорт” в Община Левски. Фокусът на обучението, протекло основно под формата на ролеви игри, бе развитието на екипност, повишаване на знанията и компетенциите по въпроса за наркотичните вещества, като в рамките на двата дни бяха обсъдени т.нар. легални наркотици – цигари, алкохол, наргиле, енергийни напитки.

Ето какво сподели след обучението психологът Валентин Минков:

Валентин Минков, психолог: Целта ни е да формираме сред младите нагласа за неупотреба на наркотици

– Г-н Минков, какви са впечатленията ви от младите лидери, взели участие в обучението?

– Работя за първи път с тези деца, като ми направи впечатление, че те са много емоционални, сърдечни и подходиха с много голямо желание и интерес към проблематиката. Включиха се изключително активно в работата. Освен тях, в обучението бяха включени и доброволци от ДФСГ „Интелект“ – Плевен и ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен, като тяхната цел бе да покажат на тези деца как работят младите неформални лидери.

– Какъв е ефектът от подхода „Връстници обучават връстници“?

– Този подход има по-голям резултат за дългосрочното поведение на децата. Дискусията или лекцията имат своето място в превенцията на употребата на наркотици, но дългосрочният резултат е по-малък. Желанието ни е да формираме сред младите нагласа за неупотреба на наркотични вещества и те да разпространяват информацията сред своите връстници в неформална среда. Например, когато отидат на купон и някой извади наргиле, те да обяснят какви са рисковете, които поема употребяващият го. Факт е, че една голяма част от децата, които бяха на обучението, са опитвали наргиле, като те го приемат за някаква форма на забавление. Отделно, много от тях не скриха, че пият енергийни напитки.

– В дейностите са включени ученици от пети и шести клас. Не е ли твърде крехка тази възраст, за да бъде коментирана с тях темата за наркотиците?

– Последните изследвания, свързани с употребата на наркотични вещества, показват, че България е на първо място по ранен старт на употреба на наркотици. Това ни кара да свалим възрастовата граница и да започнем да работим с по-малки деца. По-лесно е да формираме нагласи, отколкото да променяме вече формирани такива и да работим с деца, след като вече са започнали да експериментират.

– Какви бяха познанията за наркотиците, които показаха учениците от община Левски в началото на това обучение?

– Познанията бяха свързани основно с видяното и преживяното с хора от близкото им обкръжение. Те са запознати с последствията от употребата на легални наркотични вещества от първо лице. Разбира се, теоретичните им познания не са чак толкова богати, но аз нямах и подобни очаквания. За мен по-важното е те да имат негативна нагласа относно употребата на наркотични вещества. Знанията са информация, която всеки може да намери в интернет и запознаването с последствията изисква по-обстоен поглед върху нещата, докато нагласите се формират най-трудно.

– Намирате ли разлика между учениците на тази възраст от големия град и по-малките населени места?

– Отдавна няма разлика между малкия и големия град що се отнася до употребата на наркотици. Тя е повсеместна, дори има тенденция хора да отиват да живеят в селата, тъй като контролът там е по-слаб. Така че, нуждите и рисковете от употреба на наркотични вещества са едни и същи – както в града, така и в малкото населено място. Има едно предимство, че в малкото населено място хората се познават по-добре, контактите са по-близки и едно негативно поведение може да бъде констатирано по-рано.

– Какви дейности предстоят по този проект?

– Предстои провеждането на ново обучение, като в него ще се фокусираме и върху презентаторските умения. След това децата ще влязат в класовете, където ще дискутират темите със своите съученици. Ще бъдат разделени на екипи и всеки от тях ще се подготвя по отделна тема. Идеята е да формираме сред тях нагласи за неупотреба на легални наркотични вещества и марихуана.