Презентации на тема ХИВ, СПИН и контрацепция представиха младежи от община Долна Митрополия. Проявата бе част от дейностите по проект „Превенция на сексуално предаваните инфекции“, реализиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Долна Митрополия в партньорство с Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен. Той е продължение на реализирания успешно – отново съвместно от двете организации, проект „Превенция употребата на психоактивни вещества сред учениците в община Долна Митрополия“, като в него вземат участие младежи от девети и десети клас на СУ „Васил Априлов“ – Долна Митрополия и СУ „Евлоги Георгиев“ – Тръстеник. Учениците са работили в екипи по двама или трима човека, като всеки от тях направи презентация по избрана от тях тема. Следващата стъпка по проекта ще бъде младите обучители да изнесат презентациите в клас, на принципа на подхода „Връстници обучават връстници“.

„Младежите се справиха много добре, определено са подобрили презентаторските си умения и начина, по който създават и обработват презентациите. Радвам се, че са пределно мотивирани и резултатите от това са налице“, сподели психологът в ПИЦ – Плевен Валентин Минков. За доброто представяне на учениците той отдаде дължимото и на работата на училищните психолози, които са съдействали на младежите при подготовката на презентациите.