По повод предстоящия Международен ден за борба с наркоманиите и наркотрафика – 26 юни, в Никопол се проведе съвместна инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, РП Никопол, РС Никопол, РУ Никопол, ЦОП Никопол, СУ„Христо Ботев“, „НЧ Напредък 1871“ и Превантивно-информационния център по зависимости – Плевен. Искра Ангелова, секретар на МКБППМН откри срещата, като акцентира върху важността на проблема с употребата на наркотични вещества сред младите хора.

Учениците от 7 до 11 клас изгледаха презентация за видовете наркотици и тяхното въздействие, представена от Зорница Георгиева, педагог в ЦОП Никопол. Г-жа Мария Георгиева, Административен ръководител – районен прокурор в РП Никопол и г-н Тодор Тихолов – съдия в РС Никопол запознаха присъстващите с наказателната отговорност, която носят тези, които произвеждат, притежават, разпространяват, употребяват и склоняват към употреба на психоактивни вещества. Споделиха примери от своята практика, свързани с употребата на наркотици от младите хора и със сериозните последици от това.

В дискусията по темата се включи и Валентин Минков, психолог от Превантивно-информационния център по зависимости – Плевен. Той засегна важни въпроси, свързани с причините, поради които хората посягат към наркотици, с вредата от употребата на психотропни вещества, предизвикателствата на живота и личния избор на всеки от нас. Със съдействието на Центъра бяха раздадени и информационни материали.