Част от екипа на ОбСНВ и ПИЦ – Плевен бе домакин на полезна работна среща с колеги от Градския център за социални грижи в Плоцк – побратименият на Плевен полски град.
Споделяне на конкретен опит в предоставянето на услуги, общи проблеми и предизвикателства обсъдиха експерти на двата екипа и началникът на отдел „Здравеопзване и социални грижи“ в Община Плевен д-р Елза Пачева. Потенциални възможности за партньорство договориха председателят на ОбСНВ Катя Божикова и заместник директорът на полския център Cezary Dusio.