Обучение на деца на тема „Общуване“, свързано със социалните умения на подрастващите, се проведе в село Горна Митрополия. Участие в него взеха ученици от пети до седми клас, а инициативата бе на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Долна Митрополия съвместно с Народно читалище „Искра – 1923“ – Горна Митрополия и Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен. Обучението бе част от летните занимания, организирани за местните младежи от читалището в Горна Митрополия.

В рамките на обучението бяха обсъдени ситуации на рисково поведение, свързани с извършването на противообществени прояви, употреба на наркотици, а също така заедно с психолога от ПИЦ – Плевен Валентин Минков младите хора коментираха дългосрочните последствия от употребата на легални наркотични вещества. „Темата се оказа доста интересна за децата, като самите те повдигнаха много от въпросите за рисковото поведение, които ги вълнуват и се включиха с желание в ролевите игри. Представени бяха различни ситуации, в които те трябваше да направят избор как ще реагират и заедно разисквахме вредата от цигарите, алкохола и наргилето“, сподели психологът Валентин Минков, който анонсира, че срещите с младежи в населените места в община Долна Митрополия ще продължат през цялото лято.