Общинският център за извънучилищни дейности в село Байкал бе домакин на тридневно обучение на тема “Превенция на рисковото сексуално поведение“. Проявата бе организирана от Община Левски и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с Превантивно-информационен център по зависимости – Плевен с обучител психологът Валентин Минков. В обучението се включиха ученици от шести и седми клас от СУ „Крум Попов“ и ОУ „Максим Горки“ в Левски, както и от ОУ „Неофит Рилски“ – Обнова. Целта на обучението бе разширяване на познанията на учениците, които вече участваха в проект за превенция употребата на наркотични вещества.

Акцент в обучението в Байкал бяха не само начините за предпазване от нежелана бременност и СПИН, но и взаимоотношенията между момичета и момчета, отговорността на родителите, влиянието на средата и вземането на решения, както и физическите промени в юношеската възраст. Психологът в ПИЦ – Плевен Валентин Минков сподели, че съвместната работа с децата от община Левски продължава, като предстои те да подготвят презентации и информационни материали. Ще организираме още една дискусия в работна среда, а след това те ще проведат обучение на своите съученици по метода „Връстници обучават връстници“, разкри специалистът в ПИЦ – Плевен.

Останахме изключително доволни от условията, които ни предложиха домакините, в лицето на Иво Джокин, който организира специално за учениците от община Левски Астропарти, под формата на излет ни запозна с растителните и животински видове, които обитават този район, представи ни методите за диагностициране чистотата на водата, заедно с него наблюдавахме водоплаващи птици по река Дунав, а също така той бе наш гид сред руините на древния град Улпия Ескус край Гиген, разказа още психологът.