Обучение на деца, настанени в приемни семейства и техните приемни родители, организира Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен. Инициативата се реализира съвместно с областния екип по приемна грижа в Плевенска област, като в нея взеха участие деца и родители от общините Кнежа, Никопол, Левски и Плевен. В обучението се включиха деца на възраст над 14 години, подбрани от областния екип по приемна грижа съобразно степента от риск от употреба на наркотични вещества, на който са изложени.

Пред приемните родители психологът в ПИЦ – Плевен Валентин Минков коментира предпоставките за употребата на наркотични вещества, видовете наркотици и тяхното въздействие, разпознаването на употреба на дрога, а също така се спря на темата за това как да помогнем на деца, приели свръхдоза. Заедно с децата от приемни семейства работиха Антоанета Мачева – координатор превантивни програми и д-р Неделчо Георгиев. Фокусът на обучението бе върху дългосрочните последствия от употребата на наркотични вещества, формирането на зависимост и отстояване на позиция пред групата.

Приемните родителите са отворени да разговарят по темата за употребата на наркотични вещества, търсят информация по нея, давайки си сметка, че това е огромен риск за децата, за които те отговарят, сподели психологът Валентин Минков. Той не скри, че за съжаление дори в по-малките населени места разпространението на наркотици бележи ръст. Имайки предвид спецификата на децата, настанени в приемни семейства, е много важно да предприемем превантивни мерки за недопускането употребата на наркотични вещества, каза още специалистът.