В СУ „Стоян Заимов“ – Плевен бяха финализирани дейностите по проект „Всички заедно, за НЕзависимости“, одобрен и финансиран от Общински съвет по наркотични вещества – Плевен и Община Плевен след проведена конкурсна сесия за младежки училищни инициативи под мотото „Последвай живота“. Чрез участието в организираните дейности се целеше преоткриване на различни форми за занимания – алтернативи на зависимостите.


В рамките на проекта се проведоха състезателни игри между ученици, учители и родители. Съвместно със Спортен клуб по ориентиране „Север – Плевен“ бе организирана теренна тренировка в парк „Кайлъка“ – с карти и компаси – под ръководството на треньорите и състезателите от клуба. Проведени бяха конкурси – за фотографии и рисунки на тема „Аз избирам …, а не зависимости“. С тях се оформи създаденият кът за отдих, където учениците се събират, обменят мнения, рисуват, когато имат свободно време през деня – преди, след часовете или в междучасията.


Много емоционално беше и рисуването с пръсти и четки върху платна. Изработени са четири картини с различна тематика – „Морско дъно“, „Коледа“, „Пролетно настроение“, „Лято“. Включиха се ученици от I до XI клас. Не по-малко интересно беше представянето на информация за действието на различни вещества, водещи до зависимости, като бе методът „Връстници обучават връстници“. Предстои награждаване на участниците в различните конкурси.