Как е променена работата на ДЪРЖАВНИ ПСИХАТРИЧНИ БОЛНИЦИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ във връзка с извънредното положение? – резюме във файл тук!

Какво се случва в Програми и услуги за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества? – резюме във файл тук!

Данните са събрани и предоставени от Националния център по обществено здраве и анализи при Министерство на здравеопазването.