На 26 септември в Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ – Кнежа се проведе обучение с участието на преподаватели и родители на ученици от гимназията. Неговата тема бе „Възпитанието – средство за преодоляване на дискриминацията, агресията и насилието в живота на децата“ и се реализира в изпълнение на Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“ по Национална програма „Заедно за всяко дете“. Проектът се реализира съвместно от ПГЗ „Стефан Цанов“ – Кнежа и НЧ „ЛИК – 1959“ – Плевен.


Пред участниците психолозите в Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен Валентин Минков и Марина Трифонова коментираха психологическите предпоставки за агресията и насилието в живота на децата в юношеска възраст, а също така възможностите за психологическо консултиране с цел превенция отпадането от училище и на психологическото консултиране за професионално ориентиране и информиране. Те се спряха на темите за това какво представлява възпитанието и има ли универсална формула за него; дисциплината и ролята й при общуването между родител и тийнейджър; теорията на привързаността и необходимостта на детето от сигурно отношение; агресивното поведение на детето и начините на действие в такъв момент от страна на родителите. Също така, психолозите коментираха профилите на детето-насилник и детето-жертва, като се спряха и на мерките, които родителите и педагозите трябва да вземат срещу агресията. Внимание бе отделено и на темата за толерантността и това защо е важно децата да приемат различията и да общуват с различни хора.
В обучението бяха включени ролеви игри за интерпретиране на родителското отношение и реакция при трудни казуси с младите, както и свободна дискусия, в рамките на която родители и педагози коментираха с психолозите проблеми, с които се сблъскват в ежедневието си.