През последните няколко години заедно с нашите експерти установихме, че липсата на национални програми за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда за ученици именно в границите 5-7 клас и 8-11 клас е основна пречка за това да имаме ефективна превантивна дейност. Това сподели заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова по повод това защо именно двете Национални програми са акцент в Националната стратегия за борба с наркотиците (2020-2024). Йорданова бе сред официалните гости при откриването на 14-ата Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, провела се в Разград от 30 септември до 2 октомври.

Тя отбеляза, че през последната година специалистите от няколко Превантивно-информационни центрове по зависимости в страната са положили усилия да изградят двете национални програми, по които да бъдат обучени всички останали експерти в ПИЦ-овете. „По този начин можем да бъдем сигурни, че капацитетът на Превантивно-информационните центрове ще бъде малко или много уеднаквен и в нито една област децата няма да останат без необходимите стъпки в областта на превенцията. Само с общи усилия – и от страна на системата на образованието, и от наша страна, и на цялото общество – можем да се справим с проблема с наркотиците в училищна среда“, категорична бе Светлана Йорданова. Колкото до скептицизма, изразен от педагози, психолози и педагогически съветници относно това дали ще имат капацитет да реализират програмите и дали те ще дадат търсения резултат, зам.-министърът не скри, че и преди е чувала скептични мнения по отношение на програми, които Министерство на здравеопазването реализира. Ние, обаче, ги опровергаваме и с цената на много усилия от страна на колегите успяваме да се справим с тези предизвикателства, заяви тя.