Данъците и рекламните ограничения може да са допринесли за намаляване на броя на хората, употребяващи тютюн, с 20 милиона за пет години, но са необходими повече инвестиции, за да се убедят потребителите да се откажат от цигарите, се казва в доклад на Световната здравна организация. Броят на пушачите е спаднал от 1,32 милиарда през 2015 г. на 1,3 милиарда през 2020 г. и се очаква да спадне до 1,27 милиарда до 2025 г., ако настоящите тенденции се запазят. Шестдесет държави вече са готови да изпълнят глобалната цел за намаляване на употребата на тютюн с 30 процента между 2010 и 2025 г. – спрямо 32 страни през 2019 г., според данните от доклада на СЗО, публикуван през ноември. Откакто последният доклад за глобалните тенденции в тютюнопушенето е публикуван преди две години, регионите на СЗО в Африка и Югоизточна Азия се доближават до Америка, постигайки близо 30-процентно намаление на потребителите на тютюн.

Люк Алън, сътрудник по клинични изследвания в Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина, споделя, че прилагането на ефективни политики по отношение на тютюнопушенето има най-голям принос за намаляването му, посочвайки като примери по-високите данъци и забраната за рекламиране на тютюневи изделия. Сувадип Чакрабарти, хирург онколог в Центъра по онкология в Калкута, Индия, отбелязва, че много страни са увеличили данъците върху тютюневите изделия, които са ги направили по-скъпи. Той добавя, че снимките на пациенти с рак, които трябва да покриват 33 процента от тютюневите опаковки в Индия и 67 процента в случая на Сингапур, може да са допринесли за спада в употребата.

Според СЗО, годишна инвестиция на глава от населението в размер на 1,68 щатски долара за основани на доказателства мерки за спиране на тютюнопушенето, включително безплатни линии за отказване и базирана на SMS подкрепа за спиране на тютюнопушенето, може да помогне на 152 милиона човека да се откажат от вредния навик до 2030 г.

Източник: Addiction Journal