От края на месец февруари е-въпросници са част от програмата за превантивни дейности и на ПИЦ – Плевен. Те помагат на ученици и техните семейства за превенция на употребата на наркотични вещества. Превантивните дейностите се изпълняват от Сдружение „АРЗ Солидарност“ и Превантивно-информационните центрове (ПИЦ) в страната, като чрез въпросниците експерти от цялата страна допълват възможностите за консултиране по отношение на превенцията на наркотични вещества. С тяхна помощ ученици на възраст 12-19 г., техни близки и семейства могат да тестват анонимно, безплатно и доброволно за наличието на някакъв проблем. Въпросниците са в три варианта: за ученици, за родители и за учители, педагогически съветници и училищни психолози. Дейностите са в изпълнение на Стратегическа задача от Националната стратегия за борба с наркотиците (2020-2024 г.) и са финансирани от Министерство на здравеопазването чрез Национален център по обществено здраве и анализи.

Скрининг въпросниците могат да бъдат открити ТУК.

Каква е световната практика в тази посока?

Живеем в епоха, в която уеб базираната комуникация оказва влияние върху ежедневието ни в огромна степен. Прекарването на все повече време във виртуална среда е явление, което засяга най-вече начина на живот на подрастващите. Виртуалните пространства – като уеб базирани форуми, блогове, уеб пазари – играят важна роля, като един от основните източници за събиране на информация – в това число и на такава, свързана с класически или нови психоактивни вещества. Уеб базираното пространство не само предоставя информация и средства за комуникация. Уеб базираният маркетинг е отговорен за увеличаване на достъпността до психоактивни вещества.

Не само пазарът на наркотици, но и самата превенция също се трансформира, като една от многото последици от възхода на информационните технологии. През последните години мрежите за превенция на употребата на наркотици и образователните програми започнаха да използват уеб базирани приложения или приложения за мобилни телефони, като нови инструменти за превенция. Такива виртуални методи могат да осигурят възможност за подкрепа на лица, които иначе не биха потърсили професионална помощ. Анонимността и достъпността на приложенията за превенция често водят до повишено саморазкриване по отношение на чувствителни теми, като употребата на психоактивни вещества, например. Ефективността на уеб базираните интервенции, предоставящи персонализирана обратна връзка и приложения за мобилни телефони за намаляване на приема на психоактивни вещества, е подкрепена и от много проучвания в тази област. Според констатациите от различни изследвания, подобни програми могат да доведат до значително намаляване на консумацията на алкохол, до спиране на тютюнопушенето, като допълнение към терапията с никотинови пластири, до намаляване на употребата на марихуана или до по-добро разбиране на необходимостта от професионална помощ при наличието на определен проблем.

Като част от инструментите за превенция във виртуална среда, през последните години все повече организации и центрове в световен мащаб залагат в дейността си на тестове или въпросници, с фокус към различни възрастови групи или върху различни проблеми, свързани с употребата на психоактивни вещества, алкохол или тютюневи изделия. Изключително широката им вариативност може да включва отворени и затворени въпроси, възможност за избор на повече от един отговор или такава за отговор под формата на свободен текст от страна на потребителя. След попълването на въпросника излиза и съответният резултат, който може да даде индикация за наличието на определен проблем, както и информация за това къде и по какъв начин потребителят може да получи професионална помощ.

Сред организациите по света, наложили успешно практиката за използване на е-въпросници с превантивна цел, са Американските центрове по зависимости, на чиято страница в Интернет са публикувани общо 14 теста, индикиращи евентуална злоупотреба с алкохол, различни видове медикаменти, като „Ambien“, „Adderall“ или „Xanax“, амфетамин, бензодиазепин, кокаин, метамфетамин, хероин, марихуана. Всеки от тестове включва по 11 затворени въпроса, като отговорът на всеки от тях е своеобразен критерий за наличието на злоупотреба. Изрично е отбелязано, че резултатите от въпросника не са диагноза, а индикация за евентуален проблем. Подобна практика използва и организацията „The Recovery Village“, която разполага със свои филиали на цялата територия на САЩ. Въпросниците, публикувани на уебстраницата й, са общо 32, като всеки който ги попълни, получава своя резултат по имейл.

В своя онлайн тест за алкохолна или наркотична зависимост Фондация „Gateway“ се опира на разработеното от специалисти по медицина и психология „Диагностично и статистическо ръководство за психични разстройства“ (DSM-5). 19 въпроса, свързани със злоупотребата с алкохол и 6 с тази с психоактивни вещества, могат да помогнат на човек да установи дали има проблем, свързан с пристрастяването и дали има нужда от помощ за преодоляването му.

Интересен е примерът на Детската клиника в Станфорд, САЩ, чийто онлайн тест „Какво знаете за зависимостите?“ показва в каква степен децата са запознати с опасностите от злоупотреба с наркотични вещества. Отговорите се свеждат единствено до „Вярно“ и „Грешно“, като след попълване на въпросника подрастващите не само разбират дали са отговорили правилно, но и получават допълнителна информация за съответния проблем. Оказва се, че отговори тип „Вярно“ – „Грешно“ могат да бъдат използвани успешно при онлайн инструментите за превенция не само при децата, но и при младежите, като такъв пример е Университетът в Рочестър. На страницата си той предлага на своите студенти тест по въпросите на превенцията на употребата на алкохол и наркотични вещества, в който отговорите на въпросите също са сведени до посочените два.

Разбира се, не всички добри примери, свързани с превенцията и използването на онлайн инструменти, са с марка „Made in USA“, а всъщност са разработени и се реализират в далеч по-екзотични дестинации. Тук можем да включим новозеландската „NZ Drug Foundation“, финансирана от Министерството на здравеопазването на островната държава, която предлага тест с 20 затворени въпроса. Като резултат от попълването му – освен препоръка и контакти на специалисти – потребителят получава и персонализирана скала, от която може да разбере в каква степен е изложен от риск от злоупотреба.