Хора, които започват да злоупотребяват с алкохол по-късно в живота си – след 40-годишна възраст – може да го правят в резултат на основно неврологично състояние, като фронтотемпорална деменция, според констатациите на екип от изследователи от Медицинския факултет Icahn в Mount Sinai и Калифорнийския университет, Сан Франциско. Резултатите са докладвани в Journal of Alzheimer’s Disease.
Злоупотребата с алкохол се отразява негативно на работата или социалния живот или води до правни последици, като тя е факт при 1,7% от възрастните хора в Съединените щати. Предишни изследвания идентифицират злоупотребата с алкохол като рисков фактор за деменция. Въпреки това, не беше известно дали възрастните хора, които започват да злоупотребяват с алкохол по-късно, имат основно невродегенеративно заболяване. Особено тревожно е, че хората, които започват да злоупотребяват с алкохол поради основно неврологично състояние, могат да бъдат погрешно диагностицирани с първична злоупотреба с алкохол и да бъдат отнесени към традиционните програми за лечение на зависимости – процес, който може да забави правилната диагноза и подходящо поведенческо лечение и да изразходва семейни ресурси.
„Нашето проучване имаше за цел да идентифицира и сравни честотите на злоупотребата с алкохол през целия живот, злоупотребата с алкохол в напреднала възраст и злоупотребата с алкохол като първи симптом на деменция в група пациенти с няколко форми на деменция, включително болестта на Алцхаймер и фронтотемпоралната деменция“, обяснява Джордж Насан, доктор по медицина, доцент по неврология и медицински директор на Отдела по поведенческа неврология и невропсихиатрия в Медицинския факултет Icahn в Mount Sinai и старши автор на статията. „Това, което открихме, е, че злоупотребата с алкохол може да е първият признак на основно неврологично състояние, когато се прояви на възраст над 40 години. Всъщност до 7 процента (почти 1 на 15) от пациентите с фронтотемпорална деменция започват да злоупотребяват с алкохол по-късно в живота си, и 5 процента (1 на 20) са проявили това като първи симптом на заболяването. Въпреки, че е важно да се идентифицират социални фактори, които могат да доведат до злоупотреба с алкохол, като пенсиониране, самота или загуба на доходи/близки хора/жилище, нашите данни трябва да накарат здравните специалисти да избягват системното приписване на злоупотребата с алкохол на тези аспекти и ги да подтикнат да проучат възможността за дисфункция на предния лоб на мозъка“, отбелязва доц. Насан.

Източник: ScienceDaily