В рамките на Европейския съюз проблемите с наркотиците усложняват други важни въпроси, например проблемът с бездомните, управлението на психиатричните разстройства и намаляването на младежката престъпност. Това сочат данните от Европейския доклад за наркотиците (EDR) за 2022 г., който беше официално представен днес. В някои държави се наблюдават и по-високи равнища на насилие и корупция в следствие от пазара на наркотици. Събитията в международен план също могат да окажат влияние върху проблемите с наркотиците в Европа, като в доклада се разглежда как събитията в Афганистан биха могли да променят потоците от наркотици по начин, който може да има сериозни бъдещи последици, и как хуманитарната криза, произтичаща от войната в Украйна, би могла да създаде нови предизвикателства за европейските служби по наркотиците.

Основният извод, който правя от тазгодишния доклад, е, че сега сме изправени пред по-сложна ситуация с наркотиците, характеризираща се с голяма достъпност и по-голямо разнообразие в моделите на употребата им, коментира директорът на Европейския мониторингов център за наркотици и наркомании Алексис Гусдийл. „От нашия доклад за явлението „нови психоактивни вещества“ виждаме, че за почти всичко с психоактивен потенциал сега съществува опасност да се появи на пазара, често обозначено с неправилна информация, което означава, че употребяващите тези вещества може да не са наясно какво всъщност приемат. В този контекст съм особено обезпокоен от съобщенията за фалшифициране на продукти от канабис със синтетични канабиноиди — само един от примерите за новите заплахи, свързани с наркотиците, които виждаме сега“, коментира той.

Друг проблем е нарастващото производство на синтетични наркотици в Европа, като особена загриженост буди увеличеното производство на метамфетамин. Важно развитие, отбелязано в тазгодишния доклад, е продължаващото въздействие на пандемията от COVID-19 както върху службите с компетентност в областта на наркотиците, така и върху начина, по който хората придобиват контролирани вещества. Отбелязана е също така продължаващата необходимост в много държави да се разширят услугите за лечение и намаляване на вредите за хората с проблеми с наркотиците.

Общата оценка от доклада е, че достъпността и употребата на наркотици остават на високи нива в целия Европейски съюз, макар че между отделните държави съществуват значителни различия. Според оценките, приблизително 83,4 млн. възрастни (на възраст между 15 и 64 години) в Европейския съюз са употребявали незаконни наркотици някога, като повече мъже (50,5 млн.), отколкото жени (33 млн.) съобщават, че са употребявали такива наркотици. Канабисът продължава да е най-широко употребяваното вещество, като повече от 22 млн. възрастни европейци съобщават, че са употребявали наркотика през последната година. Стимулантите са втората по честота категория, за която се съобщава. Според направените оценки през последната година 3,5 млн. възрастни са употребявали кокаин, 2,6 млн. MDMA и 2 млн. амфетамини. Около 1 милион европейци са употребявали хероин или друг незаконен опиоид през последната година.