Развитията в областта на канабиса пораждат нови предизвикателства за начина, по който реагираме на най-често употребявания незаконен наркотик в Европа. Почти 48 млн. мъже и около 31 млн. жени съобщават, че са употребявали това вещество някога, сочат данните от Европейския доклад за наркотиците (EDR) за 2022 г. Равнищата на употреба на канабис някога през живота обаче варират в значителни граници в отделните държави: от 4,3% от всички възрастни в Малта до 44,8% във Франция.

Понастоящем средното съдържание на THC в смолата (21%) е почти двойно по-високо от това на канабиса – трева, който обикновено е около 11%. Това е промяна на тенденцията, наблюдавана в миналото, когато съдържанието на THC в канабиса – трева обикновено е по-високо от това на канабиса – смола. Следва да се отбележи също, че проблемите, свързани с употребата на канабис, понастоящем изглеждат по-значими и в данните от наблюдението, тъй като в спешните случаи, свързани с употреба на наркотици, се наблюдава присъствие както на спешните случаи, свързани с употреба на канабис, така и на нови случаи на търсене на лечение във връзка с употреба на това вещество.

Обхватът на политиките по отношение на канабиса в Европа постепенно се разширява и понастоящем включва, наред с мерките за контрол на незаконния канабис, и регулиране на употребата и формите на канабис за медицински и други нововъзникващи цели, включително като съставки в хранителните продукти и козметиката. Тези съществуващи и нови измерения на политиките по отношение на канабиса в Европа пораждат за тях по-широк набор от съображения, свързани с общественото здраве.

Нарастването на законната търговия с канабис в Европа е видно от регистрациите на сортове растения от канабис, търговски марки на продукти, хектари отглеждан коноп и заявления за нови хранителни продукти. Освен това в много държави-членки на ЕС, понастоящем съществуват магазини, продаващи продукти от канабис с ниско съдържание на THC, включително храни, козметични продукти и растителни материали за пушене. Тези продукти се предлагат на пазара поради ниското съдържание на THC в тях или като източници на други канабиноиди като канабидиол (CBD). През 2020 г. Съдът на Европейския съюз заяви, че събрания по растения CBD не е наркотик“, тъй като според актуалните научни познания това вещество няма психоактивни свойства.

Синтетичните канабиноиди имитират въздействието на THC-веществото, което носи основната отговорност за психоактивното въздействие на канабиса, но могат да бъдат както силно мощни, така и токсични. Мощните синтетични канабиноиди могат да причинят по-интензивно отравяне и психични, физически и поведенчески ефекти, отколкото канабиса, като се съобщава за тежко и фатално отравяне. Хората може несъзнателно да приемат високи дози синтетични канабиноиди, тъй като тези заместващи естествени продукти от канабис могат да използват неточни производствени процеси, което води до потенциално неравномерно разпределение на подправените продукти в целия продукт. Това може да доведе до продукти, съдържащи токсични количества синтетични канабиноиди и концентрирани джобове на веществата, съдържащи се в продуктите.

Източник: Европейски доклад за наркотиците (EDR) за 2022 г.