Децата и младите хора могат да бъдат изложени на редица нежелани или неподходящи контакти в Интернет, които могат да имат тежки последици за тях. Някои от тези контакти може да са сексуални по природа. Проучванията показват, че 22 % са били тормозени или преследвани онлайн; 24% са получили нежелани сексуални коментари; 8% са се срещали с хора в реалния живот, които преди това са познавали само онлайн. Въпреки че процентите варират по държави и региони, тези цифри показват, че рисковете са реални. Едно проучване в Интернет в Съединените американски щати установи, че 32% от тийнейджърите онлайн са се свързали с напълно непознат, от които 23% казват, че са се чувствали уплашени и неудобно по време на контакта; а 4% са получили агресивно сексуално настояване.

Цитираните данни са извадка от Насоките за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн, разработени от Международния съюз по далекосъобщения (МСД) с помощта на експерти в различни области. Документът е част от серия подобни Насоки в областта на защитата на децата онлайн, предназначени за родители и преподаватели, деца, бизнеса и създателите на политики (https://www.itu-cop-guidelines.com/). В Насоките се прави преглед на настоящите заплахи и вреди, пред които са изправени децата в интернет и включват редица препоръки, включително правни и политически рамки, които да бъдат насочени към вредите, причинявани на децата в цифровата среда.

По данни на УНИЦЕФ поне 71% от децата и младите хора играят или общуват активно онлайн. Глобалната пандемия от COVID-19 отбеляза рязко нарастване на броя на децата, които се присъединяват за първи път към онлайн света, за да подпомогнат образованието си и да поддържат социално взаимодействие. Интернет е и среда, в която децата са изложени на редица заплахи и вреди от съдържание, контакти и поведение онлайн. Обхватът на защитата на децата онлайн засяга всички вреди, на които са изложени децата онлайн, като посочва широк спектър от рискове, които застрашават безопасността и благосъстоянието на децата. Повече, отколкото преди, поддържането на безопасността на децата онлайн изисква съвместна и координирана международна реакция с активното участие и подкрепа на широк кръг заинтересовани страни — от промишлеността, включително платформите от частния сектор, доставчиците на услуги и операторите на мрежи, до правителствата и гражданското общество.

Документът е публикуван на сайта на Министерството на електронното управление и може да бъде изтеглен от ТУК