Тийнейджъри, които говорят за наркотици с приятели, са по-склонни да злоупотребяват с дрога по-късно в живота си, според ново проучване. Изследването, публикувано в Journal of Psychopathology and Clinical Science, е съвместно между Аризонския държавен университет и Radboud University Nijmegen в Холандия. „Начинът, по който юношите говорят помежду си, определя стандарти или норми, които могат да предскажат бъдещо поведение. Това проучване показва, че позитивните разговори за наркотици и алкохол – като например колко забавна е употребата на канабис или напитка, възхищение от употребата на други връстници или обсъждане на места, където можете да пиете, прогнозира бъдеща тежка употреба и диагностициране с разстройство, свързано с употребата на вещества 10 години по-късно“, казва Тао Ха, асистент по психология в Аризонския държавен университет.

Резултатите на изследователите са основани на данни от дългосрочно проучване, тестващо ефективността на Family Check-Up – основана на доказателства интервенция, предназначена да подобри живота на децата чрез подкрепа и обучение на лицата, които се грижат за тях. Този набор от данни се основава на широкообхватна оценка на средата на тийнейджъра и включва оценка на взаимоотношенията му с приятели.

Изследователският екип анализира 10-минутни разговори между 497 двойки 17-годишни приятели. Проследено е как тийнейджърите говорят за алкохол, канабис или твърди наркотици, включително дали разговорът е положителен или отрицателен към наркотиците и алкохола и също колко дълго са говорили. Говоренето за пиене на 17-годишна възраст предсказва, че сте били диагностицирани с разстройство, свързано с употребата на алкохол до 27-годишна възраст. Същото важи и за канабиса: говоренето за това на 17-годишна възраст предсказва бъдеща диагноза разстройство, свързано с употребата на канабис.

„Това проучване показва колко е важно да слушаме и наблюдаваме какво имат да кажат подрастващите, вместо да ги караме да попълват въпросници. Това, за което говорят, е важно за тях и предсказва по-късното им поведение“, каза Рой Отен, професор по психология в университета Radboud Nijmegen. Обсъждането на твърди наркотици на 17-годишна възраст е слабо свързано с бъдещата употреба и това откритие може да се дължи на факта, че степента на употреба на твърди наркотици е по-ниска от алкохола и канабиса. Все още развиващият се юношески мозък е податлив на пристрастяване – и е особено настроен към социална информация, като това, което интересува връстниците му. Взаимодействията с връстници могат да насочат тийнейджърите към мисълта, че употребата на наркотици или алкохол е нещо хубаво, като същевременно ги свързва с групи връстници, които одобряват употребата им. „Тези видове взаимодействия с връстници могат да създадат каскаден ефект – те могат да започнат процес в движение, който след това да доведе до други процеси – което води до поведение в юношеството, което увеличава риска от по-късна проблемна употреба на алкохол или наркотици“, казва още Отен.

Източник: Newswise