Синтетичните или дизайнерските наркотици, известни като нови психоактивни вещества, създадени да имитират ефектите на контролирани такива, представляват нарастваща част от нежеланите събития, като хоспитализации и смърт. Поради нарастващата им ефикасност и неочаквани ефекти в сравнение с техните предшественици, те продължават да представляват предизвикателство за научните, медицински и интервенционални общности.

Проучване на изследователи от Атлантическия университет във Флорида и Центъра за съдебномедицински изследвания и образование „Фредрик Ридърс“ е първото, което оценява ефикасността на форумите, като ранен индикатор за предстоящи интоксикации с потенциално вредни или смъртоносни резултати. Изследователите са проследили връзката между онлайн споменаванията на нови психоактивни вещества в Reddit, социална медийна платформа с повече от 430 милиона активни потребители по целия свят, и тяхното участие в токсични експозиции или свръхдози. Те са избрали осем нови ПАВ – карфентанил (синтетичен опиоид), U-47700 (синтетичен опиоид), еутилон (синтетичен стимулант/катинон), флуалпразолам (нов бензодиазепин), N-етилпентилон (синтетичен стимулант/катинон), 5F-MDMB-PICA (синтетичен канабиноид), изотонитазен (синтетичен опиоид) и брорфин (синтетичен опиоид).

Изследователите са събрали споменаванията в дискусиите в Reddit и са оценили резултатите от токсикологични тестове от съдебномедицински експертизи в Съединените щати. Резултатите от проучването, публикувани в International Journal of Drug Policy, показват, че седем ПАВ (с изключение на 5F-MDMB-PICA) се появяват в дискусии в Reddit преди тяхното участие в отравяния или интоксикации. Наблюдавани са отчетливи увеличения и намаления на броя на споменаванията и броя на експозициите. За повечето вещества увеличението на споменаванията в Reddit скоро е последвано от съответно повишаване на токсикологичната положителност. Пиковата положителност за карфентанил и флуалпразолам обаче предшества пика на споменаването на Reddit.

„Резултатите от нашето проучване потвърждават, че активността във форумите може да помогне за прогнозиране на промените в експозициите, свързани с нови или повторно появяващи се нови психоактивни вещества в реалния свят, което има потенциала да се използва като стратегия за включване в системи за ранно предупреждение“, казва д-р Елан Баренхолц, доцент по психология. „Една усъвършенствана система за ранно предупреждение трябва да включва възможности за улавяне на сигнал, който е едновременно с или дори предхожда самите наблюдавани експозиции“.

Изследователите са генерирали данни от изчерпателни токсикологични анализи, извършени върху биологични проби. Проведени са ретроспективни проби за извличане на данни, когато е било възможно, за да се определи истинската дата на появата на веществото и положителността преди добавянето към обхвата на токсикологичните тестове. Броят на споменаванията в Reddit и броят на свързаните експозиции са обобщени по месеци и тримесечия в рамките на всяка година.

„Факторите, влияещи върху появата и откриването на нови психоактивни вещества, са сложни, тъй като тази широка категория наркотици непрекъснато се развива“, казва д-р Алекс Кротулски, директор на Центъра за криминалистични изследвания и образование. „Видяхме поразителни прилики за повечето нови психоактивни вещества; пиковете в онлайн споменаванията обикновено бяха последвани, в доста близка последователност, от пикове в експозициите. С изключение на 5F-MDMB-PICA, онлайн дискусията изглежда прогнозира по-късни експозиции в изненадващо висока степен“. 5F-MDMB-PICA, синтетичен канабиноид, е значително различен от другите подкласове ПАВ. Изследователите смятат, че една от причините, поради която се държи различно от другите ПАВ и не е предсказател за бъдещи експозиции на дискусии в Reddit, се дължи на сложността на името. 5F-MDMB-PICA е по-известен с имената си на улицата: „K2“ или „Spice“.

Източник: Newswise