Хората на възраст между 20 и 30 години, които пият от умерени до големи количества алкохол, са по-склонни да получат инсулт, отколкото тези, пиещи малки количества или въобще не консумиращи алкохолни напитки, според проучване, публикувано в онлайн изданието на Neurology – медицинското списание на Американската академия по неврология, на 2 ноември. „Процентът на инсултите сред младите хора се увеличава през последните няколко десетилетия, като те причиняват смърт или сериозни увреждания“, казва авторът на изследването д-р Чой от Националния университет в Сеул, Република Корея. „Ако можем да предотвратим инсултите при млади хора чрез намаляване на консумацията на алкохол, това потенциално би могло да има значително въздействие върху здравето на хората и цялостната тежест на инсулта върху обществото“, коментира той.

Проучването разглежда записи от корейската национална здравна база данни за хора на възраст между 20 и 30 години, които са имали четири годишни прегледа. Те са били анкетирани за консумацията на алкохол всяка година. Проследени са средно шест години. Анкетите са включвали броя на дните в седмицата, в които младежите пият алкохол и броя на напитките, които са консумирали. Хората, които пият 105 грама или повече на седмица, се считат за умерени или тежки пиячи. Това се равнява на 15 унции на ден или малко повече от едно питие на ден. Стандартна напитка в Съединените щати съдържа около 14 грама алкохол. В проучването са включени повече от 1,5 милиона души. Общо 3153 са имали инсулт по време на проучването.

Хората с умерена до висока консумация на алкохол в продължение на две или повече години от проучването, са имали около 20% по-голяма вероятност да получат инсулт, отколкото хората, които са консумирали рядко или въобще не са пили алкохол. С нарастването на броя на годините на умерено до тежко пиене нараства и рискът от инсулт. Хората с две години умерено до тежко пиене са имали 19% повишен риск, хората на три години са имали 22% повишен риск и хората с четири години са имали 23% повишен риск. Тези резултати са получени след като изследователите отчитат други фактори, които могат да повлияят на риска от инсулт, като високо кръвно налягане, тютюнопушене и индекс на телесна маса. Връзката се дължи главно на повишен риск от хеморагичен инсулт или инсулт, причинен от кървене в мозъка.

„Тъй като повече от 90% от тежестта на инсулта като цяло може да се припише на потенциално модифицируеми рискови фактори, включително консумация на алкохол, и тъй като инсултът при младите засяга сериозно както индивида, така и обществото, като ограничава техните дейности през най-продуктивните им години, трябва да се наблегне на намаляването на консумацията при младежите, като част от стратегия за предотвратяване на инсулт“, казва д-р Чой. Ограничение на проучването е, че са включени само хора от Корея, така че резултатите може да не се отнасят за хора от други раси и етноси.

Източник: ScienceDaily