Щатите, които легализираха канабиса за развлечение, отбелязват лек ръст на консумацията на алкохол сред населението – основно сред младежите и мъжете, според ново изследване на учени от Училището по обществено здраве на Университета в Питсбърг. Към този момент 11 щата са легализирали канабиса за развлечение. Увеличаването на употребата на алкохол, докладвано наскоро в JAMA Health Forum, предполага, че държавите, които легализират канабиса за развлечение, също трябва да обмислят целенасочени действия за общественото здраве относно алкохола и други политически интервенции, насочени към смекчаване на проблемното пиене.

Д-р Коулман Дрейк и неговият екип са събрали данни за употребата на алкохол от повече от 4,2 милиона човека чрез годишните проучвания на Системата за наблюдение на поведенческите рискови фактори на Центровете за контрол и превенция на заболяванията, проведени от 2010 г. до 2019 г. Проучването изследва употребата на алкохол през последния месец и изследователите разглеждат разликите в отговорите преди и след легализирането на канабиса за развлечение. Всяко пиене – измерено като „поне едно питие от каквато и да е алкохолна напитка“ през последния месец – се е увеличило с 1,2 процентни пункта през първата година след легализиране на канабиса за развлечение, но е намаляло през следващите две години. Когато екипът е изследвал по-детайлно данните, е открил, че увеличението се дължи на младежи на възраст от 18 до 24 години, които са имали 3,7 процентни пункта увеличение на употребата на алкохол. Нито една от другите възрастови групи не е имала статистически значимо увеличение на пиенето след легализирането на канабиса. Демографски увеличението също се свързва с бели мъже, както и нискообразовани.

Д-р Дрейк отбелязва, че употребата на канабис почти се е удвоила през последното десетилетие, а предишно негово проучване е изчислило, че между 2011 г. и 2015 г. прекомерната употреба на алкохол е довела до смъртта на над 93 000 американци годишно. „Така че ще бъде важно да се следи дали законите за развлекателния канабис причиняват увеличаване на пиенето за по-дълги периоди от време, особено сред по-младите мъже“, казва той.

Източник: News-Medical.Net