Феталният алкохолен синдром (ФАС) принадлежи към спектър от състояния, които се появяват, когато плодът е изложен на алкохол по време на бременността. Лекарите наричат тези състояния разстройства от алкохолния спектър на плода. ФАС е най-тежката форма, като другите видове включват: интелектуални и обучителни затруднения; физически различия в растежа и развитието; невроповеденческо разстройство, свързано с пренатално излагане на алкохол, което включва промени в поведението и настроението. Децата с ФАС често имат комбинация от тези ефекти. Той засяга много аспекти на развитието, включително: памет, реч, координация, внимание, зрение, слух. ФАС може да повлияе и на растежа на плода, като доведе до: малки черти на лицето, малка глава, ръст под средния, ниско тегло при раждане, проблеми с белите дробове, сърцето или костите.

Няма конкретно количество алкохол, което може да причини разстройство от алкохолния спектър при всеки човек. Алкохолът може да повлияе по различен начин на развитието на плода при различните хора и при различните бременности. Дори ако човек е пил известно количество алкохол по време на предишна бременност и е имал здраво бебе, това не означава, че бъдещите бременности ще бъдат същите. Това е така, защото много фактори влияят върху риска, включително: колко пие човек; колко често пие; на какъв етап от развитието на плода се пие – това може да повлияе на симптомите, които може да има бебето с ФАС.

Консумацията на алкохол е по-вероятно да засегне плода, ако бременната: пуши; е по-възрастна; има по-ниски от средните ръст или тегло; не се храни правилно; няма подходящ достъп до пренатални грижи; изпитва високи нива на стрес; е имала многоплодна бременност; произхожда от семейство на хора, които пият много; живее в среда, в която злоупотребата с алкохол е често срещана. Въпреки това, дори ако нито един от тези рискови фактори не е приложим за дадено лице, неговото бебе може да развие ФАС. Дори минималната консумация на алкохол не е безопасна по време на бременност. Като цяло, колкото по-малко пие човек, толкова по-малка е вероятността от поява на ФАС. Въпреки това, всяко количество алкохол може да бъде вредно, дори само едно питие.

Проучване от 2020 г. установява, че децата, чийто родител е изпил каквото и да е количество алкохол по време на бременността, е по-вероятно да имат: затруднения с вниманието; импулсивност; диагноза, свързана с психичното здраве, като тревожност. Употребата на лек алкохол има връзка с по-нисък риск от тези резултати, но все пак връзката е налице. Учените все още изучават начините, по които алкохолът влияе върху развитието на плода. Едно питие по време на бременността може да не доведе до ФАС, но тъй като плодът не може да преработва ефективно алкохола, всяко количество може да причини вреда. Единственият начин да сте сигурни, че алкохолът няма да повлияе на бременността, е да избягвате консумацията на алкохол.

Източник: MedicalNewsToday