През учебната 2022/2023 г. екипът на Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен продължава дейностите по Националните програми за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда за ученици 5-7 клас и 8-11 клас. По Националната програма „Кодово име: Живот“, насочена към ученици 5-7 клас, стартираха занятията с ученици от четири паралелки 5 клас от ОУ „Цветан Спасов“ – Плевен, както и с връстниците им от СУ „Христо Ботев“ – Долни Дъбник и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пордим, като обучител на най-малките е специалистът „Информация и комуникация“ в ПИЦ – Плевен Радослав Христов.През настоящата учебна година психологът Марина Трифонова продължи работа с четири паралелки от 6 клас – две в ОУ „Цветан Спасов“ – Плевен и шестите класове в СУ „Христо Ботев“ – Долни Дъбник и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пордим, като през втория учебен срок ще бъде дадено начало на занятията и с останалите шестокласници от плевенското училище. Отново като част от Националната програма „Кодово име: Живот“ психологът продължава своята работа и с учениците от 7 клас на СУ „Христо Смирненски“ – Плевен, а съвместно с координатора „Превантивни програми“ в ПИЦ Антоанета Мачева води занятия и в 7 клас на ОУ „Христо Ботев“ – с. Българене, община Левски.По Националната програма „От връстници за връстници“ за ученици 8-11 клас през настоящата учебна година занятията стартираха в двата осми класа на ПГМЕТ – Плевен, където такива проведоха Антоанета Мачева и Цветомир Стефанов – специалист „Обучения“ в ПИЦ, а също така в двете паралелки 8 клас на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пордим и в 8 клас на СУ “Христо Ботев“ – Долни Дъбник – отново под ръководството на Цветомир Стефанов. Обучението си по програмата продължиха деветокласниците от ПГМЕТ и ПГРТО – Плевен, връстниците им от СУ „Христо Ботев“ – Долни Дъбник и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пордим. Обучители в тези училища също са Цветомир Стефанов и Антоанета Мачева, която води занятията и на 10А клас в ПГРТО – Плевен.