Чрез анализиране на геномни данни на над 1 милион души, учените са идентифицирали гени, които обикновено се наследяват при разстройства на зависимостта, независимо от използваното вещество. Този набор от данни – един от най-големите по рода си – може да помогне за разкриване на нови цели за лечение на множество нарушения, свързани с употребата на вещества, включително за хора, диагностицирани с повече от едно. Констатациите също така засилват ролята на допаминовата система в пристрастяването, като показват, че комбинацията от гени, лежащи в основата на разстройствата на пристрастяването, също е свързана с регулиране на допаминовата сигнализация.

Досега имаше ограничени познания за молекулярно-генетичните основи на пристрастяването. Освен това повечето клинични изпитвания и поведенчески проучвания са фокусирани върху отделни вещества, а не върху пристрастяването в по-широк план. „Генетиката играе ключова роля в определянето на здравето през целия ни живот, но тя не е съдба. Нашата надежда с геномните изследвания е да осветлим допълнително факторите, които могат да предпазят или предразположат човек към разстройства, свързани с употребата на вещества – знания, които могат да се използват за разширяване на превантивните услуги и дават възможност на хората да вземат информирани решения относно употребата на наркотици”, казва директорът на NIDA д-р Нора Волков. „По-доброто разбиране на генетиката също ни приближава една стъпка по-близо до разработването на персонализирани интервенции, които са съобразени с уникалната биология на индивида, околната среда и живия опит, за да осигурим най-много ползи“.

Разстройствата, свързани с употребата на вещества, са наследствени и се влияят от сложни взаимодействия между множество гени и фактори на околната среда. През последните десетилетия се появи богат на данни метод, наречен геномна асоциация, за да се опита да идентифицира специфични гени, участващи в определени разстройства. Този метод включва търсене на цели геноми за региони на генетична вариация, наречени еднонуклеотидни полиморфизми (SNP), които се свързват с едно и също заболяване, разстройство, състояние или поведение сред множество хора. В това проучване изследователите са използвали този метод, за да определят областите в генома, свързани с общия риск от пристрастяване, както и риска от специфични нарушения, свързани с употребата на вещества – а именно алкохол, никотин, канабис и нарушения, свързани с употребата на опиати – в извадка от 1 025 550 индивида с гени, показващи европейски произход и 92 630 индивида с гени, показващи африкански произход.

Източник: News-Medical.Net