Проучване от 2022 г. потвърди, че хроничната употреба на канабис може значително да повлияе върху мъжката плодовитост и репродуктивните резултати при нечовекоподобните примати, но не беше ясно дали ефектите са постоянни. Сега вече е потвърдено, че спирането на употребата на THC може поне частично да обърне тези ефекти, според ново проучване. Това е едно от първите проучвания, демонстриращи, че прекъсването на хроничната употреба на THC може частично да възстанови отрицателните въздействия върху мъжкото репродуктивно здраве при нечовекоподобните примати.

Делта-9-тетрахидроканабинолът или THC е основната психоактивна съставка в канабиса, който е един от най-често използваните наркотици сред мъжете в репродуктивна възраст по света. И все пак има значителна липса на данни за безопасност около THC и потребителите може да не знаят за потенциално вредното му въздействие върху тяхното репродуктивно здраве. Това проучване е имало за цел да получи по-задълбочено разбиране на обратимостта на тези въздействия, което може да помогне на доставчиците на здравни услуги по-ефективно да съветват пациентите относно рисковете от употребата на THC. „Толкова е важно да проучваме, разбираме и образоваме за последиците от THC върху репродуктивното здраве, особено след като употребата продължава да се увеличава сред лица в репродуктивна възраст и все повече държави легализират канабиса“, казва доц. Джейми Ло.

В модел, използващ нечовекоподобни примати, изследователите са прилагали THC в прогресивни дози за период от около седем месеца, като са наблюдавали конкретно промените в тъканите на репродуктивните органи и тестисите на мъжките субекти, както и количеството и качеството на тяхната сперма. Анализите показват, че експозицията на THC причинява значително намаляване на размера на тестисите и повлиява на мъжките продуктивни хормони, като и двете оказват негативно влияние върху цялостната плодовитост. В допълнение, експозицията на THC повлиява на спермата, променяйки регулирането на гени, важни за развитието на нервната система, включително тези, свързани с разстройство от аутистичния спектър. Интересното е, че след прекратяване на експозицията на THC за период от около четири месеца, изследователите откриват, че тези неблагоприятни ефекти са частично обърнати, което показва, че увреждането от хроничната употреба на THC може да бъде частично възстановено.

Въпреки че са необходими допълнителни изследвания, за да се разбере напълно биологичният механизъм на този обратен процес, проучването предлага изчерпателно първоначално разбиране за ползата от преустановяването на употребата на THC като част от семейното планиране и също така дава известна представа за минималната продължителност на въздържание от THC, необходима за възстановяване на щети след продължителна употреба.

Източник: News-Medical.Net