Внезапната социална изолация, настъпила по време на пандемията от COVID-19, е оказала влияние върху психичното здраве и смъртните случаи от свръхдоза наркотици, смята Антъни Ди Стефано, професор по обществено здраве. Социалната изолация по време на пандемията от COVID-19 засили чувствата на стрес, безпокойство и безнадеждност, което накара някои хора да се обърнат към вещества, за които е известно, че имат риск от предозиране, казва Ди Стефано. Пандемията отбеляза увеличение на фаталните свръхдози с наркотици, като повечето смъртни случаи са причинени от опиоиди – повечето от които са фентанил, синтетичен опиоид. Опиоидната криза започна преди COVID-19. В исторически план проблемите в регулирането и прекомерното предписване на опиоиди причиняват големи проблеми. Съвсем наскоро ограниченият достъп до лекарства, предписани за лечение на разстройство, свързано с употребата на опиоиди — включително метадон, бупренорфин и налтрексон — и наводняването на мрежи за незаконни наркотици с фентанил допринесоха за кризата.

„Някои основни причини изглежда са били увеличената изолация и намаленият достъп до програми за лечение по време на локдауните; и увеличаване на стреса, депресията и тревожността през целия период на пандемия. Има много причини, но един фокус в литературата за обществено здравеопазване от 2015 г. насам е „смъртта от отчаяние“, която включва свръхдози наркотици, самоубийства и свързана с алкохол чернодробна смъртност – до голяма степен свързана с каскадните отрицателни ефекти от социално-икономическите различия в засегнатите популации. Степента, в която тези тенденции продължават през 2023 г., е обект на текущо епидемиологично наблюдение. Провеждат се допълнителни изследвания на факторите, предизвикващи и ограничаващи предозирането с опиати, но са необходими повече проучвания“, коментира още специалистът.

Източник: Newswise