Като родител или човек, който се грижи за подрастващи, знаете, че разговорът с тийнейджърите за употребата на наркотици може да бъде труден. Насърчаването на нулева толерантност и последиците за здравето, свързани с употребата на наркотици, е от ключово значение. Помислете за тези четири неща, които трябва и не трябва да правите, когато говорите с вашите тийнейджъри за наркотици, и след това започнете разговора:

1. Обяснете опасностите, като използвате езика, който те разбират.
НЕ реагирайте с гняв – дори ако детето ви направи изявление, което ви шокира.

2. Обяснете защо не искате те да употребяват наркотици.
Например, обяснете, че наркотиците могат да объркат тяхната концентрация, памет и двигателни умения и могат да доведат до лоши оценки.
НЕ ОЧАКВАЙТЕ всички разговори с децата ви да бъдат перфектни. Те няма да бъдат.

3. Бъдете там, когато детето ви иска да говори, независимо от времето на деня или нощта или други изисквания към вашето време.
НЕ предполагайте, че децата ви знаят как да се справят с изкушението. Всъщност може да помислите за ролеви игри с вашия тийнейджър, за да го обучите за рисковете в реалния живот и алтернативите на изкушенията, така че да може да взема здравословни решения.

4. Хвалете децата си, когато го заслужават. Това изгражда тяхното самочувствие и ги кара естествено да се чувстват добре.
НЕ си измисляйте неща. Ако детето ви зададе въпрос, на който не можете да отговорите, обещайте да намерите отговора, за да можете да учите заедно. След това продължете.

Източник: Get Smart About Drugs