Младите на възраст от 19 до 30 години почти са удвоили употребата си на халюциногени, различни от LSD, през последните 12 месеца в Съединените щати, според проучване на Университета на Мичиган и Колумбийския университет. През 2018 г. разпространението на употребата на различни от LSD халюциногени от млади е 3,4%. През 2021 г. тази употреба се е увеличила до 6,6%. Резултатите, публикувани в списанието Addiction, идват от проучването Monitoring the Future, проведено от екип от професори в Института за социални изследвания на Университета на Мичиган и финансирано от Националния институт за злоупотреба с наркотици, който е част от Националните институти по здравеопазване. В панелното проучване „Мониторинг на бъдещето“ годишните проби от ученици от 12-ти клас се проследяват до зряла възраст. Проучването се фокусира върху употребата на вещества и здравето.

Учените, изследвали употребата на тези халюциногени по пол и установили, че употребата на халюциногени, различни от LSD, е по-голяма при мъжете. Те също така са установили, че белите млади използват такива халюциногени в по-висока степен от чернокожите им връстници. Употребата на не-LSD халюциногени също е по-голяма при тези, чиито родители имат висше образование. Въпреки че Monitoring the Future не идентифицира дали младежите са употребявали тези наркотици за развлечение или защото са вярвали, че употребата им е от терапевтична полза, предишни изследвания показват, че употребата на немедицински халюциноген е свързана с рискове от разстройства, свързани с употребата на вещества, наранявания, включително самонараняване и тревожност, според проучването.

„Употребата на психеделични и халюциногенни лекарства за редица терапевтични цели се увеличава, предвид натрупването на все още предварителни данни от рандомизирани проучвания за клинична ефективност“, казва Катрин Кийс, професор по епидемиология и водещ автор на изследването. „С повишената видимост за медицинска и терапевтична употреба обаче потенциално идва отклоняване и нерегламентирана наличност на продукти, както и липса на разбиране сред обществеността за потенциалните рискове“, допълва тя.

Проучването не поставя въпроса дали младите са използвали халюциноген, различен от LSD, по терапевтични или медицински причини. „Въпреки това, одобрената терапевтична употреба на психеделици под грижите на обучен здравен специалист остава необичайна в САЩ, поради което тенденциите, които наблюдаваме тук, несъмнено са в немедицинска и нетерапевтична употреба“, отбелязва проф. Кийс.

Във всяко проучване в млада зряла възраст – на възраст от 19 до 30 години, участниците са били попитани: „Колко често през последните 12 месеца сте употребявали LSD?“ Те също са попитани дали са използвали халюциногени, различни от LSD, като мескалин, пейот, „гъби“ или псилоцибин, или PCP. Отговорите варират от нито един до 40 пъти или повече. От изброените лекарства, различни от LSD, „гъбите“/псилоцибинът са с най-голямо разпространение. „Употребата на халюциногени, различни от LSD, като псилоцибин в така наречените „гъби“, се е увеличила сред младите възрастни в САЩ. Това е нарастващо безпокойство за здравето на младите възрастни“, казва проф. Меган Патрик, съавтор на изследването. „Ще продължим да проследяваме тези тенденции, за да видим дали увеличенията продължават. Нуждаем се от допълнителни изследвания, включително относно мотивите за употребата на халюциногени и как младите хора употребяват тези вещества, за да можем да смекчим свързаните с тях негативни последици“, допълва тя.

Източник: News-Medical.Net