Пристрастяването към мобилни телефони може да се отнася до натрапчива и прекомерна зависимост от мобилни устройства, която води до отрицателни последици в различни аспекти на живота. Лекарите не признават официално пристрастяването към мобилни телефони, като състояние на психичното здраве. Въпреки това, някои проучвания показват, че децата и тийнейджърите могат да изпитват непреодолима загриженост за мобилните телефони. Тя може да доведе до неспособност за контрол или ограничаване на използването на телефона, дори в ситуации, в които използването му е неподходящо. Това може да ги накара да пренебрегват своите отговорности и взаимоотношения и да проявяват безпокойство и тревожност, когато нямат достъп до телефоните си.

Проучване с участието на студенти от университети в Корея установява, че средната продължителност на използване на смартфон е около 15,79 часа седмично. Според проучване за проблемната употреба на телефони при деца и юноши са необходими повече изследвания, за да се разберат напълно рисковете от нея. Въпреки това авторите отбелязват, че научната литература сочи няколко отрицателни последици и възможни опасности от използването на смартфони. Преживяването на една или две от изброените по-долу причини може да не означава проблемна употреба на смартфон. Ако обаче дадено лице проявява последователно няколко от тези поведения, това може да означава проблем със свръхзависимост. Прекомерната употреба на устройството включва модел на прекарване на продължително време на смартфона. Това може да е в ущърб на други дейности или отговорности. Някои деца и тийнейджъри могат да изпитат физически симптоми от прекомерната употреба на телефона, която често включва дълги периоди в позиции, които не са подходящи за тяхната стойка. Тези физически симптоми могат да включват:
– умора на очите;
– главоболие;
– болки във врата;
– болки в гърба.

Детето или тийнейджърът може да пренебрегне хобита, спорт или социално общуване, за да прекарва време на телефона си, дори когато тези дейности са били любими. Това може да включва постоянно проверяване и актуализиране на акаунтите им в социалните медии и да дава приоритет на онлайн взаимодействията пред тези лице в лице. Възможно е също така да не изпълняват домашните си задачи, домашните си задължения или други задължения поради прекомерна употреба на телефона. В училище прекалената зависимост от смартфона може да доведе до:
– влошаване на оценките;
– неспособност за концентрация;
– намалена продуктивност.
Детето или тийнейджърът може да се чувстват принудени да отговарят на известията незабавно и да изпитват дистрес, когато не могат да се ангажират със социалните медии. В резултат на това те могат да проявят следните симптоми, когато телефонът им е недостъпен:
– раздразнителност;
– безпокойство.
Възможно е дори да има прекъсване на съня поради чувството, че трябва да проверяват телефона си за актуализации. Детето или тийнейджърът може да станат потайни по отношение на дейностите, свързани с телефона. В някои случаи това може да включва скриване на използването на телефона или отбранително поведение, когато ги питат колко време прекарват на телефона си.

Пристрастяването към смартфоните може да навреди на психическото и физическото здраве на човека и да повлияе на академичните и професионалните му постижения. Според изследване, проблемната употреба на смартфони може да има няколко неблагоприятни последици за децата и юношите. Те могат да включват:
Влошени социални умения: Прекомерната употреба на смартфони може да попречи на развитието на важни социални умения, причинявайки трудности при взаимодействието лице в лице, емпатията и ефективната комуникация.
Понижени академични резултати: Прекарването на твърде много време в работа със смартфони може да попречи на академичните резултати и да намали интереса към ученето.
Смущения на съня: Гледането на екрани преди лягане може да доведе до промени в моделите на съня, трудности при заспиване и влошено качество на съня. Това може да доведе до умора и ограничена бдителност на следващата сутрин.
Емоционално и психическо благополучие: Прекомерната употреба на смартфон може да окаже отрицателно въздействие върху емоционалното състояние на детето или тийнейджъра. То може да допринесе за усещане за самота, депресия и ниско самочувствие. Прекомерното излагане на социални медии може да доведе и до нездравословни сравнения и негативен образ на тялото.
Повишен риск от кибертормоз и онлайн опасности: Прекарването на прекалено много време на смартфона излага децата и тийнейджърите на потенциални опасности, като кибертормоз, онлайн „хищници“ и неподходящо съдържание.

Източник: Medical News Today