Докато Съединените щати се борят с нарастващите смъртни случаи от свръхдоза наркотици, нови изследвания установяват, че медицинските сестри, социалните и поведенчески здравни работници и помощните здравни работници са изложени на особено висок риск от това. При социалните работници и други поведенчески здравни работници рискът от свръхдоза е повече от два пъти по-висок, казва съавторът на изследването д-р Марк Олфсън. Той е професор по психиатрия в Медицинския център на Колумбийския университет в Ню Йорк. Здравните работници, включително домашните такива, са изправени пред двойно по-голяма опасност от свръхдоза наркотици, а при медицинските сестри това е с около 50% по-вероятно да се случи, добави той.

За целите на проучването изследователите са анализирали данни от 176 000 здравни работници на възраст над 26 години между 2008 и 2019 г. Те са сравнени с 1,6 милиона нездравни работници. Проучваните здравни групи включват също лекари, други диагностициращи и лекуващи здравни работници и здравни техници – и те не са изложени на по-висок риск от смърт от свръхдоза наркотици. Около 0,07% от здравните работници са починали от свръхдоза наркотици по време на периода на изследването. Около 85% от смъртните случаи от свръхдоза наркотици се считат за свързани с опиати. Сред широката общественост 76% от смъртните случаи от свръхдоза са свързани с опиати.

Въпреки че проучването не се потапя в причините зад тези смъртни случаи, Олфсън смята, че стресът може да е сериозна причина за това. „Много пъти здравните работници са в позиции, в които въпреки усилията им те имат много малка способност да контролират резултата“, споделя психиатърът. Някои са поставени в положението да се грижат за хора, които са тежко болни, което може да се отрази с времето, отбелязва той. „Здравните работници често са подложени на невероятен стрес“, съгласна е и д-р Смита Дас, председател на Съвета на Американската асоциация по психиатрия на зависимостите и професор в Медицинския факултет на Станфордския университет в Калифорния. „В началото това е свързано със строго обучение и разходите за това обучение, а по-късно е свързано със служебните отговорности“, казва д-р Дас. Но стресът вероятно е само един от факторите, допринасящи за смъртността от свръхдоза. Достъпът до опиоидни лекарства може да бъде сред проблемите за медицинските сестри, смята д-р Олфсън. А за помощниците в домашните здравни грижи физическите наранявания са често срещани, което може би води до приемане на опиати и пристрастяване. „Те имат много висок процент на трудови злополуки, сред най-високите от всички професии в Съединените щати. Въпросът е дали тези констатации предоставят обосновка за налагане на по-голям надзор относно прилагането на тези лекарства, на контролирани вещества, както и изхвърлянето за неизползвани опаковки от лекарства. За социалните и поведенчески здравни работници причините за по-високия процент на предозиране са по-малко очевидни, но работниците на места, които предоставят консултации за употреба на вещества, може да имат история на употреба на наркотици, което може да увеличи риска“, казва още той.

Източник: US News