Младите вейпъри са изложени на риск от бронхиални симптоми и задух, показва изследване, публикувано онлайн в списание Thorax. Констатациите карат американските изследователи да призоват респираторните ефекти на продуктите за вейпинг да бъдат включени в регулаторния надзор. Последните оценки в САЩ сочат, че през 2022 г. 14% от учениците в гимназията са употребявали електронни цигари. А е известно, че аерозолът им съдържа вещества, които увреждат белите дробове. Няколко публикувани проучвания съобщават за респираторни симптоми сред тийнейджъри и млади възрастни, които употребяват продукти за вейпинг. Но повечето от тях са се фокусирали изключително върху употребата на електронни цигари, без да отчитат потенциалното въздействие на едновременната употреба на цигари и/или канабис върху здравето на дихателните пътища.

Ето защо изследователите проследяват респираторното здраве на участниците в проучването в Южна Калифорния между 2014 и 2018 г. Около 2097 ученици (на средна възраст 17 години) са попълнили анкета относно употребата на тютюневи изделия и респираторните симптоми през 2014 г. (вълна 1). Допълнителна информация от проучването е събрана от 1609 от тях през 2015 г. (вълна 2), от 1502 през 2017 г. (вълна 3) и от 1637 през 2018 г. (вълна 4). При всяка вълна на проучването участниците са запитани за употребата на електронни и конвенционални цигари някога и през последните 30 дни. Употребата на канабис е добавена към въпросите на вълна 3. Бронхитните симптоми са дефинирани като ежедневна кашлица в продължение на 3 последователни месеца или бронхит през предходните 12 месеца, или конгестия или храчки, различни от тези, когато са придружени от настинка. Хриповете са дефинирани като такива или като свистене в гърдите през предходните 12 месеца, а задухът – като реакция на задъхване по равен терен или изкачване на лек хълм. Окончателният анализ включва 2094 млади хора, почти половината от които са жени.

На вълна 1 – единственият път, когато е зададен този въпрос – 476 (23%) респонденти съобщават за астма през целия си живот. Настоящите хрипове и недостиг на въздух варират в зависимост от вълната, като бронхитните симптоми са най-често съобщаваният симптом при всяка вълна: съответно 19,5%, 22,5%, 23,5% и 26%. Разпространението на употребата на електронни цигари през последните 30 дни е малко под 12% на вълни 1 и 2 и 11% (вълна 3), но се увеличава до над 15,5% на вълна 4. Вероятността за хрипове е била с 81% по-голяма сред употребявалите през последните 30 дни електронни цигари, отколкото сред никога не употребявалите. По подобен начин вероятността за бронхитни симптоми е била два пъти по-голяма, докато тази за задух е била 78% по-вероятна след отчитане на вълната на проучването, възрастта, пола, расата и образованието на родителите.

Допълнителното коригиране за едновременна употреба на цигари и канабис и пасивно излагане на електронни цигари, цигари и/или канабис леко отслабва всички наблюдавани асоциации, но те все пак остават статистически значими, с изключение на хриповете. А оценките на ефектите от вейпинга са малко по-силни сред лицата без потенциално влияеща употреба на цигари или канабис през последните 30 дни, посочват изследователите. Асоциациите се запазват и при допълнителен анализ, при който са изключени лицата с астма през целия живот, което показва, че наблюдаваните асоциации се отнасят за всички участници, а не само за тези с астма, добавят изследователите. Въпреки че констатациите повтарят тези от експериментални изследвания, това все пак е наблюдателно проучване и затова не могат да се правят категорични заключения за причините и следствията.

Източник: Medical Xpress