Достъпът до смартфон приложение помага на хората да намалят общата си консумация на алкохол и броя на дните, в които пият много, предполага проучване, публикувано в The BMJ. Нездравословното пиене е най-големият рисков фактор за здравето на 15 до 49-годишните, а нездравословната употреба на алкохол е особено разпространена сред по-големите ученици, което подтиква авторите да създадат приложение за смартфон, за да насърчат по-здравословен начин на живот сред тази група. Те са тествали приложението сред 1770 младежи, които са дали положителен скрининг за нездравословна употреба на алкохол, оценени чрез въпросник. Студентите, базирани в четири висши учебни заведения в Швейцария, съобщават, че консумират средно 8,59 стандартни алкохолни напитки на седмица и пият много през 3,53 дни в месеца. Дните с тежко пиене се считат за консумация на най-малко пет стандартни алкохолни напитки за мъжете и най-малко четири за жените. Стандартната алкохолна напитка в Швейцария съдържа 10–12 g етанол. Еквивалентите за Обединеното кралство и САЩ са съответно 8 g и 14 g.

Студентите са били разпределени на случаен принцип или в интервенционна група, където са помолени да изтеглят приложението (Smaart). През 12-месечния период на наблюдение младежите в интервенционната група съобщават, че са намалили значително пиенето си в сравнение с тези в групата за сравнение: 10% по-малко стандартни напитки седмично и 11% по-малко дни с тежко пиене на месец. Студентите в групата за интервенция са използвали приложението по време на целия период на наблюдение, за да записват ежедневното си пиене и да оценят въздействието му върху здравето им чрез няколко функции:
– персонализирана обратна връзка (пропорция на швейцарското население на същата възраст, което пие по-малко; калорично съдържание на консумираните напитки и еквивалент, ако вместо това ядат хамбургери);
– изчисленото съдържание на алкохол в кръвта и свързаните с това рискове;
– инструмент за самоконтрол (графика, показваща ежедневното пиене, свързано с препоръчителните граници на пиене);
– инструмент за поставяне на цели (задават се ограничения за пиене за един, два, седем или 30 дни и се получават виртуални значки за спазването им);
– информационни листове за ефектите на алкохола върху здравето.

Студентите, които са изтеглили приложението, са го използвали до 403 пъти за 12 месеца – средно 21,2 пъти всеки. Авторите признават някои ограничения на тяхното изследване, по-специално, че разчитането му на самоотчитане може да доведе до недостатъчно отчитане на ежедневното пиене. Методът на рандомизиране също така означава, че младежите в групата за сравнение може да са имали достъп до приложението, използвайки телефона на приятел в интервенционната група или да са споделили своя опит с тях. Въпреки това те заключават: „В сравнение с групата, на която не е била дадена интервенцията, предоставянето на достъп до приложението за 12 месеца е било ефективно за намаляване на средния обем на пиене на студенти, които са докладвали сами за нездравословна употреба на алкохол в началото“.

Източник: Medical Xpress